Saltar al contingut principal

Valor afegit brut (VAB) dels serveis. Per branques d'activitat. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB). Serveis. Milions d'euros. Comarques i Aran 2021 (p)
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 141,6 74,8 39,2 27,7 205,2 179,2 667,8
Alt Empordà 591,2 167,0 364,7 103,2 628,5 634,8 2.489,4
Alt Penedès 410,9 177,3 82,1 109,9 461,5 397,4 1.639,0
Alt Urgell 75,8 26,4 36,6 13,3 77,8 117,7 347,6
Alta Ribagorça 4,6 5,6 11,3 4,1 15,7 26,3 67,6
Anoia 366,2 134,6 70,7 100,3 437,8 476,2 1.585,9
Aran 29,2 6,8 57,5 9,7 55,0 64,0 222,2
Bages 694,5 233,3 151,5 160,3 795,0 886,4 2.921,0
Baix Camp 600,8 197,1 272,2 83,0 878,8 952,0 2.984,0
Baix Ebre 277,1 72,8 99,1 47,0 239,4 461,3 1.196,7
Baix Empordà 405,1 106,6 391,0 71,0 672,0 543,9 2.189,6
Baix Llobregat 4.317,0 2.318,5 838,3 884,5 5.192,3 3.785,4 17.336,1
Baix Penedès 231,7 101,9 112,7 50,4 465,4 386,8 1.349,0
Barcelonès 11.202,4 9.641,4 3.713,2 3.471,2 23.497,0 19.058,2 70.583,3
Berguedà 94,5 39,3 43,8 73,1 156,3 182,4 589,3
Cerdanya 47,6 15,0 53,2 13,1 104,3 84,4 317,6
Conca de Barberà 41,9 11,2 25,6 16,8 81,3 88,5 265,3
Garraf 386,3 96,5 221,3 99,4 815,4 663,7 2.282,7
Garrigues 41,2 8,7 8,8 15,0 47,5 64,9 186,1
Garrotxa 166,3 56,0 58,4 33,3 250,8 246,8 811,7
Gironès 810,5 301,8 233,4 153,9 1.169,4 1.697,8 4.366,7
Maresme 1.413,3 370,9 503,7 354,2 2.333,9 1.900,5 6.876,6
Moianès 22,0 6,2 12,1 13,3 43,2 41,1 137,8
Montsià 219,4 52,4 62,6 44,4 211,5 265,1 855,5
Noguera 113,6 67,4 30,5 24,3 108,0 150,5 494,2
Osona 579,2 180,8 126,8 154,0 745,9 823,0 2.609,8
Pallars Jussà 27,4 8,2 20,2 9,1 46,2 97,8 209,0
Pallars Sobirà 11,5 6,7 30,4 5,6 27,0 41,7 122,9
Pla d'Urgell 139,4 58,5 20,0 21,2 114,5 119,4 473,1
Pla de l'Estany 110,4 33,6 26,4 16,0 145,0 142,1 473,6
Priorat 10,9 5,4 13,0 9,1 28,4 45,2 112,0
Ribera d'Ebre 44,0 38,5 12,8 18,2 70,0 111,0 294,5
Ripollès 66,7 21,7 40,2 17,1 118,2 92,5 356,4
Segarra 42,4 31,0 12,9 10,3 74,9 78,4 250,0
Segrià 1.107,6 487,7 235,2 141,7 926,4 1.617,7 4.516,3
Selva 685,8 236,8 307,1 84,9 792,0 607,9 2.714,5
Solsonès 25,7 15,5 18,6 6,8 57,0 61,7 185,2
Tarragonès 866,1 572,1 475,2 155,8 1.313,2 1.861,9 5.244,4
Terra Alta 24,2 5,3 9,7 13,4 27,1 38,6 118,3
Urgell 158,1 46,5 24,9 21,9 134,4 153,3 539,1
Vallès Occidental 4.291,4 1.898,7 704,6 937,4 6.073,3 5.015,3 18.920,6
Vallès Oriental 1.930,0 538,6 313,5 344,2 2.247,2 1.814,1 7.187,7
Catalunya 32.825,5 18.475,2 9.884,9 7.943,4 51.883,8 46.077,1 167.089,9
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.
Valor afegit brut (VAB). Serveis. Percentatge. Comarques i Aran 2021 (p)
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 21,2 11,2 5,9 4,1 30,7 26,8 100,0
Alt Empordà 23,7 6,7 14,7 4,1 25,2 25,5 100,0
Alt Penedès 25,1 10,8 5,0 6,7 28,2 24,2 100,0
Alt Urgell 21,8 7,6 10,5 3,8 22,4 33,9 100,0
Alta Ribagorça 6,8 8,3 16,7 6,1 23,2 38,9 100,0
Anoia 23,1 8,5 4,5 6,3 27,6 30,0 100,0
Aran 13,1 3,1 25,9 4,4 24,8 28,8 100,0
Bages 23,8 8,0 5,2 5,5 27,2 30,3 100,0
Baix Camp 20,1 6,6 9,1 2,8 29,5 31,9 100,0
Baix Ebre 23,2 6,1 8,3 3,9 20,0 38,5 100,0
Baix Empordà 18,5 4,9 17,9 3,2 30,7 24,8 100,0
Baix Llobregat 24,9 13,4 4,8 5,1 30,0 21,8 100,0
Baix Penedès 17,2 7,6 8,4 3,7 34,5 28,7 100,0
Barcelonès 15,9 13,7 5,3 4,9 33,3 27,0 100,0
Berguedà 16,0 6,7 7,4 12,4 26,5 31,0 100,0
Cerdanya 15,0 4,7 16,8 4,1 32,8 26,6 100,0
Conca de Barberà 15,8 4,2 9,6 6,3 30,6 33,4 100,0
Garraf 16,9 4,2 9,7 4,4 35,7 29,1 100,0
Garrigues 22,1 4,7 4,7 8,1 25,5 34,9 100,0
Garrotxa 20,5 6,9 7,2 4,1 30,9 30,4 100,0
Gironès 18,6 6,9 5,3 3,5 26,8 38,9 100,0
Maresme 20,6 5,4 7,3 5,2 33,9 27,6 100,0
Moianès 16,0 4,5 8,8 9,7 31,3 29,8 100,0
Montsià 25,6 6,1 7,3 5,2 24,7 31,0 100,0
Noguera 23,0 13,6 6,2 4,9 21,9 30,5 100,0
Osona 22,2 6,9 4,9 5,9 28,6 31,5 100,0
Pallars Jussà 13,1 3,9 9,7 4,4 22,1 46,8 100,0
Pallars Sobirà 9,4 5,5 24,7 4,6 22,0 33,9 100,0
Pla d'Urgell 29,5 12,4 4,2 4,5 24,2 25,2 100,0
Pla de l'Estany 23,3 7,1 5,6 3,4 30,6 30,0 100,0
Priorat 9,7 4,8 11,6 8,1 25,4 40,4 100,0
Ribera d'Ebre 14,9 13,1 4,3 6,2 23,8 37,7 100,0
Ripollès 18,7 6,1 11,3 4,8 33,2 26,0 100,0
Segarra 17,0 12,4 5,2 4,1 30,0 31,4 100,0
Segrià 24,5 10,8 5,2 3,1 20,5 35,8 100,0
Selva 25,3 8,7 11,3 3,1 29,2 22,4 100,0
Solsonès 13,9 8,4 10,0 3,7 30,8 33,3 100,0
Tarragonès 16,5 10,9 9,1 3,0 25,0 35,5 100,0
Terra Alta 20,5 4,5 8,2 11,3 22,9 32,6 100,0
Urgell 29,3 8,6 4,6 4,1 24,9 28,4 100,0
Vallès Occidental 22,7 10,0 3,7 5,0 32,1 26,5 100,0
Vallès Oriental 26,9 7,5 4,4 4,8 31,3 25,2 100,0
Catalunya 19,6 11,1 5,9 4,8 31,1 27,6 100,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".