Saltar al contingut principal

Valor afegit brut (VAB) dels serveis. Per branques d'activitat. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB) (p). Serveis. Milions d'euros. Comarques 2019
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 122,3 72,4 90,8 24,0 192,4 161,2 663,2
Alt Empordà 574,5 154,5 436,9 87,6 610,4 617,1 2.481,0
Alt Penedès 405,2 208,2 103,4 98,7 452,6 355,0 1.623,1
Alt Urgell 71,2 30,2 40,1 10,0 82,2 112,6 346,3
Alta Ribagorça 6,2 5,7 20,6 3,2 14,0 20,7 70,6
Anoia 315,4 121,9 84,3 84,1 480,9 449,2 1.535,8
Aran 30,7 7,1 96,1 8,2 57,5 75,8 275,5
Bages 624,8 271,5 193,7 135,3 861,3 856,6 2.943,2
Baix Camp 579,9 209,7 338,5 80,7 814,8 894,8 2.918,4
Baix Ebre 260,5 96,9 116,0 47,3 238,8 446,1 1.205,7
Baix Empordà 396,1 97,4 490,8 62,9 649,3 550,4 2.246,8
Baix Llobregat 4.082,6 2.995,5 1.214,5 785,1 5.326,1 3.507,6 17.911,4
Baix Penedès 193,7 109,8 212,4 42,7 460,4 357,1 1.376,1
Barcelonès 11.282,2 10.103,5 6.508,7 3.322,3 22.936,5 19.911,7 74.065,0
Berguedà 95,6 41,6 49,2 61,3 148,6 151,9 548,2
Cerdanya 46,5 22,5 64,8 13,6 99,7 85,3 332,5
Conca de Barberà 43,8 10,4 39,0 13,2 81,7 91,4 279,5
Garraf 365,2 84,8 311,4 86,1 809,9 598,5 2.256,0
Garrigues 36,0 8,3 9,6 12,2 49,0 63,4 178,6
Garrotxa 160,1 54,8 73,0 36,2 232,5 245,0 801,5
Gironès 782,6 315,9 325,2 163,6 1.101,3 1.720,7 4.409,3
Maresme 1.358,6 461,3 749,8 295,6 2.326,9 1.901,4 7.093,5
Moianès 19,1 6,1 13,5 10,0 42,8 43,7 135,3
Montsià 187,1 49,9 76,3 38,8 204,0 224,1 780,2
Noguera 103,5 64,4 35,7 21,5 102,5 147,3 474,9
Osona 525,2 193,2 172,8 137,6 703,9 752,6 2.485,4
Pallars Jussà 22,9 6,6 20,6 7,9 43,6 80,0 181,7
Pallars Sobirà 10,0 7,1 40,7 6,7 26,1 38,2 128,9
Pla d'Urgell 137,6 53,4 29,0 20,4 129,7 108,0 478,2
Pla de l'Estany 94,9 33,4 30,8 14,6 138,1 128,8 440,6
Priorat 9,8 4,8 13,9 7,5 28,6 32,5 97,1
Ribera d'Ebre 42,6 36,5 13,1 14,7 68,3 108,3 283,4
Ripollès 61,4 22,0 42,2 15,8 121,6 97,1 360,1
Segarra 42,2 26,0 17,4 9,2 69,1 74,1 238,1
Segrià 968,0 456,1 344,8 140,8 878,3 1.551,2 4.339,2
Selva 626,7 224,9 439,0 81,5 766,4 580,5 2.719,1
Solsonès 23,7 14,1 22,3 4,6 51,5 64,1 180,3
Tarragonès 775,3 617,6 683,0 159,0 1.253,5 2.002,0 5.490,5
Terra Alta 16,9 5,7 10,3 11,2 26,1 39,0 109,2
Urgell 148,6 39,2 27,1 20,6 127,9 149,6 512,9
Vallès Occidental 4.209,5 1.847,6 978,9 903,3 5.937,5 4.928,6 18.805,5
Vallès Oriental 1.788,0 538,6 403,1 296,5 2.198,3 1.716,3 6.940,9
Catalunya 31.646,8 19.731,4 14.983,4 7.396,7 50.944,5 46.039,6 170.742,4
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
Nota: (p) Dades provisionals.
Valor afegit brut (VAB) (p). Serveis. Percentatge. Comarques 2019
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 18,4 10,9 13,7 3,6 29,0 24,3 100,0
Alt Empordà 23,2 6,2 17,6 3,5 24,6 24,9 100,0
Alt Penedès 25 12,8 6,4 6,1 27,9 21,9 100,0
Alt Urgell 20,6 8,7 11,6 2,9 23,7 32,5 100,0
Alta Ribagorça 8,8 8,1 29,2 4,6 19,9 29,4 100,0
Anoia 20,5 7,9 5,5 5,5 31,3 29,2 100,0
Aran 11,2 2,6 34,9 3,0 20,9 27,5 100,0
Bages 21,2 9,2 6,6 4,6 29,3 29,1 100,0
Baix Camp 19,9 7,2 11,6 2,8 27,9 30,7 100,0
Baix Ebre 21,6 8,0 9,6 3,9 19,8 37,0 100,0
Baix Empordà 17,6 4,3 21,8 2,8 28,9 24,5 100,0
Baix Llobregat 22,8 16,7 6,8 4,4 29,7 19,6 100,0
Baix Penedès 14,1 8,0 15,4 3,1 33,5 25,9 100,0
Barcelonès 15,2 13,6 8,8 4,5 31,0 26,9 100,0
Berguedà 17,4 7,6 9,0 11,2 27,1 27,7 100,0
Cerdanya 14 6,8 19,5 4,1 30,0 25,7 100,0
Conca de Barberà 15,7 3,7 14,0 4,7 29,2 32,7 100,0
Garraf 16,2 3,8 13,8 3,8 35,9 26,5 100,0
Garrigues 20,2 4,6 5,4 6,9 27,5 35,5 100,0
Garrotxa 20 6,8 9,1 4,5 29,0 30,6 100,0
Gironès 17,7 7,2 7,4 3,7 25,0 39,0 100,0
Maresme 19,2 6,5 10,6 4,2 32,8 26,8 100,0
Moianès 14,1 4,5 10,0 7,4 31,7 32,3 100,0
Montsià 24 6,4 9,8 5,0 26,2 28,7 100,0
Noguera 21,8 13,6 7,5 4,5 21,6 31,0 100,0
Osona 21,1 7,8 7,0 5,5 28,3 30,3 100,0
Pallars Jussà 12,6 3,7 11,4 4,4 24,0 44,0 100,0
Pallars Sobirà 7,7 5,5 31,6 5,2 20,3 29,7 100,0
Pla d'Urgell 28,8 11,2 6,1 4,3 27,1 22,6 100,0
Pla de l'Estany 21,5 7,6 7,0 3,3 31,3 29,2 100,0
Priorat 10,1 4,9 14,3 7,7 29,4 33,4 100,0
Ribera d'Ebre 15 12,9 4,6 5,2 24,1 38,2 100,0
Ripollès 17 6,1 11,7 4,4 33,8 27,0 100,0
Segarra 17,7 10,9 7,3 3,9 29,0 31,1 100,0
Segrià 22,3 10,5 7,9 3,2 20,2 35,7 100,0
Selva 23 8,3 16,1 3,0 28,2 21,3 100,0
Solsonès 13,1 7,8 12,3 2,6 28,5 35,6 100,0
Tarragonès 14,1 11,2 12,4 2,9 22,8 36,5 100,0
Terra Alta 15,5 5,2 9,4 10,3 23,9 35,7 100,0
Urgell 29 7,6 5,3 4,0 24,9 29,2 100,0
Vallès Occidental 22,4 9,8 5,2 4,8 31,6 26,2 100,0
Vallès Oriental 25,8 7,8 5,8 4,3 31,7 24,7 100,0
Catalunya 18,5 11,6 8,8 4,3 29,8 27,0 100,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 15 de desembre de 2021.

Estadística PIBC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".