Saltar al contingut principal

Educació secundària. Alumnes. Per titularitat del centre i nivells. Comarques i Aran

Educació secundària. Alumnes. Total. Per nivells. Comarques i Aran Curs 2022/2023
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 2.085 517 386 432 65 3.485
Alt Empordà 6.553 1.666 973 449 133 9.774
Alt Penedès 5.593 1.445 559 494 108 8.199
Alt Urgell 823 241 326 173 17 1.580
Alta Ribagorça 172 56 65 77 0 370
Anoia 6.201 1.669 1.055 707 148 9.780
Aran 346 119 116 40 7 628
Bages 8.602 2.414 2.354 1.823 158 15.351
Baix Camp 10.086 2.705 1.911 1.233 217 16.152
Baix Ebre 3.470 901 1.102 826 91 6.390
Baix Empordà 6.100 1.468 1.158 379 120 9.225
Baix Llobregat 37.813 10.176 7.980 7.217 804 63.990
Baix Penedès 5.642 1.327 816 414 108 8.307
Barcelonès 84.700 30.437 29.990 49.186 2.155 196.468
Berguedà 1.573 458 252 269 26 2.578
Cerdanya 613 165 147 0 11 936
Conca de Barberà 803 165 98 20 0 1.086
Garraf 6.506 1.916 1.350 617 156 10.545
Garrigues 718 135 89 11 17 970
Garrotxa 2.402 555 544 438 67 4.006
Gironès 10.724 3.091 3.061 2.818 296 19.990
Maresme 21.540 6.093 3.488 2.105 262 33.488
Moianès 448 87 20 0 8 563
Montsià 2.983 693 901 608 162 5.347
Noguera 1.788 344 184 107 14 2.437
Osona 8.081 2.164 1.865 1.313 168 13.591
Pallars Jussà 495 160 119 43 0 817
Pallars Sobirà 260 68 39 39 0 406
Pla d'Urgell 1.509 314 607 514 49 2.993
Pla de l'Estany 1.671 433 308 243 11 2.666
Priorat 328 79 121 47 15 590
Ribera d'Ebre 730 167 167 39 39 1.142
Ripollès 993 198 159 192 14 1.556
Segarra 1.066 231 356 94 34 1.781
Segrià 10.271 2.991 11.973 36.255 344 61.834
Selva 7.603 1.719 1.193 856 157 11.528
Solsonès 557 171 178 87 17 1.010
Tarragonès 13.091 3.780 3.362 3.313 366 23.912
Terra Alta 392 100 54 12 0 558
Urgell 1.825 510 263 221 29 2.848
Vallès Occidental 47.086 12.685 9.610 8.018 1.006 78.405
Vallès Oriental 20.323 5.318 4.159 2.806 373 32.979
Catalunya 344.565 99.931 93.458 124.535 7.772 670.261
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
Batxillerat: no inclou el centre de batxillerat a distància del sector públic.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Sector públic. Per nivells. Comarques i Aran Curs 2022/2023
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 1.618 517 386 432 65 3.018
Alt Empordà 5.694 1.548 881 414 113 8.650
Alt Penedès 4.204 1.213 559 494 108 6.578
Alt Urgell 635 241 239 60 17 1.192
Alta Ribagorça 172 56 65 77 0 370
Anoia 4.382 1.367 988 631 98 7.466
Aran 346 119 116 40 7 628
Bages 6.190 2.057 1.549 928 137 10.861
Baix Camp 7.220 2.196 1.780 1.233 195 12.624
Baix Ebre 2.878 796 1.072 826 69 5.641
Baix Empordà 4.805 1.263 1.158 379 120 7.725
Baix Llobregat 27.196 7.677 6.156 4.583 734 46.346
Baix Penedès 4.706 1.070 816 414 91 7.097
Barcelonès 38.320 13.063 14.828 23.643 1.220 91.074
Berguedà 1.292 414 123 54 26 1.909
Cerdanya 485 165 147 0 11 808
Conca de Barberà 678 165 98 20 0 961
Garraf 5.205 1.777 1.192 558 156 8.888
Garrigues 512 135 89 11 17 764
Garrotxa 1.858 555 508 392 50 3.363
Gironès 7.382 2.052 2.173 1.734 179 13.520
Maresme 14.340 4.402 2.763 1.331 227 23.063
Moianès 448 87 20 0 8 563
Montsià 2.649 693 901 608 128 4.979
Noguera 1.421 278 184 107 14 2.004
Osona 5.450 1.578 1.401 733 168 9.330
Pallars Jussà 398 160 119 43 0 720
Pallars Sobirà 260 68 39 39 0 406
Pla d'Urgell 1.144 193 348 280 49 2.014
Pla de l'Estany 1.563 433 308 243 11 2.558
Priorat 328 79 121 47 15 590
Ribera d'Ebre 630 167 167 39 39 1.042
Ripollès 798 198 159 25 14 1.194
Segarra 967 231 356 94 34 1.682
Segrià 7.172 2.151 1.823 1.778 248 13.172
Selva 6.575 1.649 1.173 802 141 10.340
Solsonès 375 116 83 72 17 663
Tarragonès 9.471 2.897 2.900 2.634 345 18.247
Terra Alta 392 100 54 12 0 558
Urgell 1.490 460 220 221 29 2.420
Vallès Occidental 30.039 9.054 6.614 5.572 743 52.022
Vallès Oriental 15.833 4.355 3.255 2.221 272 25.936
Catalunya 227.521 67.795 57.931 53.824 5.915 412.986
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
Batxillerat: no inclou el centre de batxillerat a distància.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Sector privat. Per nivells. Comarques i Aran Curs 2022/2023
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 467 0 0 0 0 467
Alt Empordà 859 118 92 35 20 1.124
Alt Penedès 1.389 232 0 0 0 1.621
Alt Urgell 188 0 87 113 0 388
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 1.819 302 67 76 50 2.314
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 2.412 357 805 895 21 4.490
Baix Camp 2.866 509 131 0 22 3.528
Baix Ebre 592 105 30 0 22 749
Baix Empordà 1.295 205 0 0 0 1.500
Baix Llobregat 10.617 2.499 1.824 2.634 70 17.644
Baix Penedès 936 257 0 0 17 1.210
Barcelonès 46.380 17.374 15.162 25.543 935 105.394
Berguedà 281 44 129 215 0 669
Cerdanya 128 0 0 0 0 128
Conca de Barberà 125 0 0 0 0 125
Garraf 1.301 139 158 59 0 1.657
Garrigues 206 0 0 0 0 206
Garrotxa 544 0 36 46 17 643
Gironès 3.342 1.039 888 1.084 117 6.470
Maresme 7.200 1.691 725 774 35 10.425
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 334 0 0 0 34 368
Noguera 367 66 0 0 0 433
Osona 2.631 586 464 580 0 4.261
Pallars Jussà 97 0 0 0 0 97
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 365 121 259 234 0 979
Pla de l'Estany 108 0 0 0 0 108
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 100 0 0 0 0 100
Ripollès 195 0 0 167 0 362
Segarra 99 0 0 0 0 99
Segrià 3.099 840 10.150 34.477 96 48.662
Selva 1.028 70 20 54 16 1.188
Solsonès 182 55 95 15 0 347
Tarragonès 3.620 883 462 679 21 5.665
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 335 50 43 0 0 428
Vallès Occidental 17.047 3.631 2.996 2.446 263 26.383
Vallès Oriental 4.490 963 904 585 101 7.043
Catalunya 117.044 32.136 35.527 70.711 1.857 257.275
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Batxillerat
Ensenyament de dos cursos acadèmics, dels setze anys als divuit. Per accedir-hi s'ha de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament en qualsevol de les seves modalitats, reben el títol de batxiller amb accés a l'educació superior.
Educació secundària
Ensenyament que comprèn: educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i ensenyaments professionals específics de grau mitjà i de grau superior.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Ensenyament que comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.
Ensenyament professional de grau mitjà
Estudi que comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic en la professió corresponent.
Ensenyament professional de grau superior
Estudi que capacita per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic superior, que habilita per a l'exercici de la professió. També permet l'accés als estudis universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO (graduat/ada en ESO). Incorporen tres tipus de mòduls, que proporcionen: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B), el títol de GESO (mòduls voluntaris C). Les proves d'accés amb exempcions se suprimiran a partir del curs 2012-2013.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades són provisionals.