Saltar al contingut principal

Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Comarques i Aran

Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Total. Comarques i Aran Curs 2022/2023
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 2.085 517 386 432 65 3.485
Alt Empordà 6.553 1.666 973 449 133 9.774
Alt Penedès 5.593 1.445 559 494 108 8.199
Alt Urgell 823 241 326 173 17 1.580
Alta Ribagorça 172 56 65 77 0 370
Anoia 6.201 1.669 1.055 707 148 9.780
Aran 346 119 116 40 7 628
Bages 8.602 2.414 2.354 1.823 158 15.351
Baix Camp 10.086 2.705 1.911 1.233 217 16.152
Baix Ebre 3.470 901 1.102 826 91 6.390
Baix Empordà 6.100 1.468 1.158 379 120 9.225
Baix Llobregat 37.813 10.176 7.980 7.217 804 63.990
Baix Penedès 5.642 1.327 816 414 108 8.307
Barcelonès 84.700 30.437 29.990 49.186 2.155 196.468
Berguedà 1.573 458 252 269 26 2.578
Cerdanya 613 165 147 0 11 936
Conca de Barberà 803 165 98 20 0 1.086
Garraf 6.506 1.916 1.350 617 156 10.545
Garrigues 718 135 89 11 17 970
Garrotxa 2.402 555 544 438 67 4.006
Gironès 10.724 3.091 3.061 2.818 296 19.990
Maresme 21.540 6.093 3.488 2.105 262 33.488
Moianès 448 87 20 0 8 563
Montsià 2.983 693 901 608 162 5.347
Noguera 1.788 344 184 107 14 2.437
Osona 8.081 2.164 1.865 1.313 168 13.591
Pallars Jussà 495 160 119 43 0 817
Pallars Sobirà 260 68 39 39 0 406
Pla d'Urgell 1.509 314 607 514 49 2.993
Pla de l'Estany 1.671 433 308 243 11 2.666
Priorat 328 79 121 47 15 590
Ribera d'Ebre 730 167 167 39 39 1.142
Ripollès 993 198 159 192 14 1.556
Segarra 1.066 231 356 94 34 1.781
Segrià 10.271 2.991 11.973 36.255 344 61.834
Selva 7.603 1.719 1.193 856 157 11.528
Solsonès 557 171 178 87 17 1.010
Tarragonès 13.091 3.780 3.362 3.313 366 23.912
Terra Alta 392 100 54 12 0 558
Urgell 1.825 510 263 221 29 2.848
Vallès Occidental 47.086 12.685 9.610 8.018 1.006 78.405
Vallès Oriental 20.323 5.318 4.159 2.806 373 32.979
Catalunya 344.565 99.931 93.458 124.535 7.772 670.261
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
Batxillerat: no inclou el centre de batxillerat a distància.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Nois. Comarques i Aran Curs 2022/2023
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 1.070 232 252 296 46 1.896
Alt Empordà 3.392 723 643 237 93 5.088
Alt Penedès 2.851 630 368 282 81 4.212
Alt Urgell 442 98 181 121 14 856
Alta Ribagorça 93 23 51 56 0 223
Anoia 3.238 738 643 403 107 5.129
Aran 165 54 64 23 5 311
Bages 4.431 1.111 1.415 942 124 8.023
Baix Camp 5.181 1.205 1.159 657 157 8.359
Baix Ebre 1.806 364 620 471 74 3.335
Baix Empordà 3.179 597 635 156 76 4.643
Baix Llobregat 19.350 4.705 5.159 3.909 567 33.690
Baix Penedès 2.851 621 507 242 82 4.303
Barcelonès 43.698 13.862 15.162 24.205 1.514 98.441
Berguedà 838 225 154 130 22 1.369
Cerdanya 304 73 58 0 9 444
Conca de Barberà 402 80 77 19 0 578
Garraf 3.425 902 747 384 106 5.564
Garrigues 390 78 76 5 16 565
Garrotxa 1.225 230 319 256 49 2.079
Gironès 5.548 1.366 1.711 1.357 221 10.203
Maresme 11.080 2.819 2.093 999 197 17.188
Moianès 226 50 1 0 3 280
Montsià 1.570 310 586 377 125 2.968
Noguera 937 146 119 50 11 1.263
Osona 4.194 879 1.158 714 101 7.046
Pallars Jussà 264 76 57 26 0 423
Pallars Sobirà 141 28 29 31 0 229
Pla d'Urgell 781 141 425 324 28 1.699
Pla de l'Estany 873 172 226 193 11 1.475
Priorat 174 35 33 23 13 278
Ribera d'Ebre 376 58 120 23 31 608
Ripollès 516 104 122 165 10 917
Segarra 568 98 217 33 28 944
Segrià 5.330 1.297 3.677 11.210 273 21.787
Selva 3.894 730 753 551 125 6.053
Solsonès 293 75 101 59 14 542
Tarragonès 6.908 1.672 1.925 1.758 278 12.541
Terra Alta 199 44 39 7 0 289
Urgell 946 202 161 171 27 1.507
Vallès Occidental 24.528 5.820 5.283 4.206 660 40.497
Vallès Oriental 10.600 2.357 2.439 1.639 263 17.298
Catalunya 178.277 45.030 49.565 56.710 5.561 335.143
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
Batxillerat: no inclou el centre de batxillerat a distància.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Noies. Comarques i Aran Curs 2022/2023
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 1.015 285 134 136 19 1.589
Alt Empordà 3.161 943 330 212 40 4.686
Alt Penedès 2.742 815 191 212 27 3.987
Alt Urgell 381 143 145 52 3 724
Alta Ribagorça 79 33 14 21 0 147
Anoia 2.963 931 412 304 41 4.651
Aran 181 65 52 17 2 317
Bages 4.171 1.303 939 881 34 7.328
Baix Camp 4.905 1.500 752 576 60 7.793
Baix Ebre 1.664 537 482 355 17 3.055
Baix Empordà 2.921 871 523 223 44 4.582
Baix Llobregat 18.463 5.471 2.821 3.308 237 30.300
Baix Penedès 2.791 706 309 172 26 4.004
Barcelonès 41.002 16.575 14.828 24.981 641 98.027
Berguedà 735 233 98 139 4 1.209
Cerdanya 309 92 89 0 2 492
Conca de Barberà 401 85 21 1 0 508
Garraf 3.081 1.014 603 233 50 4.981
Garrigues 328 57 13 6 1 405
Garrotxa 1.177 325 225 182 18 1.927
Gironès 5.176 1.725 1.350 1.461 75 9.787
Maresme 10.460 3.274 1.395 1.106 65 16.300
Moianès 222 37 19 0 5 283
Montsià 1.413 383 315 231 37 2.379
Noguera 851 198 65 57 3 1.174
Osona 3.887 1.285 707 599 67 6.545
Pallars Jussà 231 84 62 17 0 394
Pallars Sobirà 119 40 10 8 0 177
Pla d'Urgell 728 173 182 190 21 1.294
Pla de l'Estany 798 261 82 50 0 1.191
Priorat 154 44 88 24 2 312
Ribera d'Ebre 354 109 47 16 8 534
Ripollès 477 94 37 27 4 639
Segarra 498 133 139 61 6 837
Segrià 4.941 1.694 8.296 25.045 71 40.047
Selva 3.709 989 440 305 32 5.475
Solsonès 264 96 77 28 3 468
Tarragonès 6.183 2.108 1.437 1.555 88 11.371
Terra Alta 193 56 15 5 0 269
Urgell 879 308 102 50 2 1.341
Vallès Occidental 22.558 6.865 4.327 3.812 346 37.908
Vallès Oriental 9.723 2.961 1.720 1.167 110 15.681
Catalunya 166.288 54.901 43.893 67.825 2.211 335.118
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
Batxillerat: no inclou el centre de batxillerat a distància.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Batxillerat
Ensenyament de dos cursos acadèmics, dels setze anys als divuit. Per accedir-hi s'ha de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament en qualsevol de les seves modalitats, reben el títol de batxiller amb accés a l'educació superior.
Educació secundària
Ensenyament que comprèn: educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i ensenyaments professionals específics de grau mitjà i de grau superior.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Ensenyament que comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.
Ensenyament professional de grau mitjà
Estudi que comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic en la professió corresponent.
Ensenyament professional de grau superior
Estudi que capacita per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic superior, que habilita per a l'exercici de la professió. També permet l'accés als estudis universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO (graduat/ada en ESO). Incorporen tres tipus de mòduls, que proporcionen: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B), el títol de GESO (mòduls voluntaris C). Les proves d'accés amb exempcions se suprimiran a partir del curs 2012-2013.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades són provisionals.