Saltar al contingut principal

Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Per titularitat del centre

Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Total Catalunya. Curs 2022/2023
Centres Professors Alumnes
Música (1) 277 5.597 68.457
Nivell elemental 245 3.965 63.045
Nivell mitjà 28 1.099 3.582
Nivell superior 4 533 1.830
Dansa 70 507 9.352
Nivell elemental 67 373 8.888
Nivell mitjà 2 87 366
Nivell superior 1 47 98
Art dramàtic (2) 2 202 459
Arts plàstiques i disseny 34 1.184 5.730
Estudis superiors de disseny (3) 3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.948
Restauració i conservació 1 25 132
Idiomes (4) 45 962 41.811
Esports 50 513 3.902
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Sector públic Catalunya. Curs 2022/2023
Centres Professors Alumnes
Música (1) 191 3.624 51.349
Nivell elemental 172 2.752 48.304
Nivell mitjà 19 872 3.045
Nivell superior 0 0 0
Dansa 13 208 2.205
Nivell elemental 10 74 1.741
Nivell mitjà 2 87 366
Nivell superior 1 47 98
Art dramàtic (2) 1 124 267
Arts plàstiques i disseny 27 828 5.431
Estudis superiors de disseny (3) 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 863
Restauració i conservació 1 25 132
Idiomes (4) 45 962 41.811
Esports 24 411 2.057
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Sector privat Catalunya. Curs 2022/2023
Centres Professors Alumnes
Música (1) 86 1.973 17.108
Nivell elemental 73 1.213 14.741
Nivell mitjà 9 227 537
Nivell superior 4 533 1.830
Dansa 57 299 7.147
Nivell elemental 57 299 7.147
Nivell mitjà 0 0 0
Nivell superior 0 0 0
Art dramàtic 1 78 192
Arts plàstiques i disseny 7 356 299
Estudis superiors de disseny (2) 2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.085
Restauració i conservació 0 0 0
Idiomes 0 0 0
Esports 26 102 1.845
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament de règim especial
Estudi no integrat en els nivells, etapes o cicles que constitueixen el règim general. Té estructura i nivells propis, i pot anar des dels ensenyaments elementals fins a estudis equivalents a diplomatura o llicenciatura. Es poden cursar simultàniament ensenyaments de règim general i de règim especial.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Els centres s'han comptabilitzat tantes vegades com ensenyaments imparteixen.

Les dades son provisionals.