Saltar al contingut principal

Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Per titularitat del centre

Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Total Catalunya Música (1)
Centres Professors Alumnes
Curs 2022/23 277 5.597 68.457
Curs 2021/22 239 5.446 63.358
Curs 2020/21 261 5.535 59.953
Curs 2019/20 250 5.166 65.154
Curs 2018/19 274 6.198 70.122
Font:
Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20-Curs 2022/23: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Sector públic Catalunya Música (1)
Centres Professors Alumnes
Curs 2022/23 191 3.624 51.349
Curs 2021/22 159 3.408 47.081
Curs 2020/21 182 3.625 45.215
Curs 2019/20 162 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47.102
Curs 2018/19 189 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 52.599
Font:
Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20-Curs 2022/23: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Sector privat Catalunya Música (1)
Centres Professors Alumnes
Curs 2022/23 86 1.973 17.108
Curs 2021/22 80 2.038 16.277
Curs 2020/21 79 1.910 14.738
Curs 2019/20 88 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.052
Curs 2018/19 85 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.523
Font:
Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
Curs 2019/20-Curs 2022/23: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament de règim especial
Estudi no integrat en els nivells, etapes o cicles que constitueixen el règim general. Té estructura i nivells propis, i pot anar des dels ensenyaments elementals fins a estudis equivalents a diplomatura o llicenciatura. Es poden cursar simultàniament ensenyaments de règim general i de règim especial.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Els centres s'han comptabilitzat tantes vegades com ensenyaments imparteixen.

Les dades son provisionals.