Població a 1 de gener. Per grups d'edat

Població a 1 de gener. Per grups d'edat Catalunya. 2018 (p)
Valor Percentatge (%) Variació (%)
De 0 a 19 anys 1.556.178 20,65 0,5
De 20 a 39 anys 1.826.507 24,24 -1,7
De 40 a 59 anys 2.308.134 30,63 1,3
De 60 a 79 anys 1.381.851 18,34 1,9
De 80 anys i més 462.143 6,13 1,4
Total 7.534.813 100,00 0,5
Font: Idescat. Estimacions de població.
(p) Dada provisional
Població a 1 de gener. Per grups d'edat Espanya. 2018 (p)
Valor Percentatge (%) Variació (%)
De 0 a 19 anys 9.241.047 19,81 0,1
De 20 a 39 anys 11.205.735 24,02 -2,2
De 40 a 59 anys 14.537.920 31,16 1,1
De 60 a 79 anys 8.785.842 18,83 2,2
De 80 anys i més 2.888.758 6,19 1,0
Total 46.659.302 100,00 0,3
Font: INE. Xifres de població.
(p) Dada provisional

Data de publicació: 3 de maig del 2018. Sèries revisades el 25 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

La font de les dades sobre l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les estimacions de població a 1 de gener, elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

En el període 1981–2011 s'han utilitzat les estimacions intercensals de població. Des del 2012 i fins a l'execució d'un nou cens de població, es fan servir les estimacions postcensals de població.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: