Població a 1 de gener. Per grups d'edat

Població a 1 de gener. Per grups d'edat Catalunya. 2018 (p)
Valor Percentatge (%) Variació (%)
De 0 a 19 anys 1.556 20,66 0,5
De 20 a 39 anys 1.827 24,77 -1,7
De 40 a 59 anys 2.308 30,39 1,3
De 60 a 79 anys 1.382 18,09 1,9
De 80 anys i més 462 6,08 1,4
Total 7.535 100,00 0,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
(p) Dada provisional
Població a 1 de gener. Per grups d'edat Espanya. 2018 (p)
Valor Percentatge (%) Variació (%)
De 0 a 19 anys : : ..
De 20 a 39 anys : : ..
De 40 a 59 anys : : ..
De 60 a 79 anys : : ..
De 80 anys i més : : ..
Total : : ..
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Xifres de població.
(p) Dada provisional
: No disponible.

Data de publicació: 3 de maig del 2018.

Nota metodològica

La font de les dades sobre l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les estimacions de població a 1 de gener, elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

En el període 1981–2011 s'han utilitzat les estimacions intercensals de població. Des del 2012 i fins a l'execució d'un nou cens de població, es fan servir les estimacions postcensals de població.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: