Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 1.082.099 3,9
De 0 a 14 anys 167.772 2,8
De 15 a 64 anys 871.750 3,9
De 65 anys i més 42.577 8,6
Homes 554.972 3,4
De 0 a 14 anys 86.498 2,4
De 15 a 64 anys 449.734 3,4
De 65 anys i més 18.740 8,4
Dones 527.127 4,5
De 0 a 14 anys 81.274 3,2
De 15 a 64 anys 422.016 4,5
De 65 anys i més 23.837 8,7
Percentatge sobre la població total (%) 14,2 z
Unitats: Persones.
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 4.734.691 3,5
De 0 a 14 anys 695.750 3,3
De 15 a 64 anys 3.718.745 3,3
De 65 anys i més 320.196 6,7
Homes 2.373.878 3,0
De 0 a 14 anys 358.064 3,1
De 15 a 64 anys 1.864.028 2,7
De 65 anys i més 151.786 5,9
Dones 2.360.813 4,1
De 0 a 14 anys 337.686 3,5
De 15 a 64 anys 1.854.717 3,9
De 65 anys i més 168.410 7,4
Percentatge sobre la població total (%) 10,1 z
Unitats: Persones.
Font: INE. Padró municipal d'habitants.
(z) Dada no procedent.

Data de publicació: 25 d'abril del 2018. Sèries revisades el 20 de febrer del 2019.

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: