Saltar al contingut principal

Estrangers amb autorització d'estada per estudis. Per sexe

Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 14.609 -7,6
Homes 6.541 -4,3
Dones 8.068 -10,2
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.
Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 56.951 1,8
Homes 24.246 2,9
Dones 32.705 1,0
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.

Darrera actualització: 13 de març de 2019.

Estadística ESTRES

Nota metodològica

L'Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, dependent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'una autorització d'estada per estudis en vigor al final de cada trimestre.