Saltar al contingut principal

Estrangers amb autorització d'estada per estudis. Per sexe

Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total 16.911 15,8
Homes 7.333 12,1
Dones 9.578 18,7
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.
Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total 59.275 4,1
Homes 25.368 4,6
Dones 33.907 3,7
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.

Darrera actualització: 13 de maig de 2020.

Estadística ESTRES

Nota metodològica

L'Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, dependent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'una autorització d'estada per estudis en vigor al final de cada trimestre.