Defuncions i taxa bruta de mortalitat Catalunya.
Nombre Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
2017 66.165 8,80 4,5
2016 63.289 8,47 -2,4
2015 64.866 8,72 5,8
2014 61.319 8,25 0,8
2013 60.807 8,16 -3,4
2012 62.977 8,40 5,7
2011 59.586 7,93 0,9
2010 59.069 7,89 -1,0
2009 59.644 8,02 0,3
2008 59.485 8,08 0,2
2007 59.352 8,22 3,7
2006 57.256 8,10 -6,3
2005 61.129 8,83 7,1
2004 57.096 8,43 -5,0
2003 60.076 9,07 4,9
2002 57.278 8,84 2,7
2001 55.792 8,82 0,8
2000 55.342 8,91 -4,1
1999 57.712 9,37 4,0
1998 55.469 9,04 1,4
1997 54.688 8,94 2,3
1996 53.433 8,75 -0,4
1995 53.650 8,79 2,8
1994 52.194 8,56 -0,7
1993 52.575 8,62 1,7
1992 51.701 8,49 -0,8
1991 52.110 8,56 0,8
1990 51.700 8,52 ..
Font: Idescat. Estadística de defuncions.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Defuncions i taxa bruta de mortalitat Espanya.
Nombre Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
2017 424.523 9,07 3,4
2016 410.611 8,79 -2,8
2015 422.568 9,06 6,8
2014 395.830 8,48 1,4
2013 390.419 8,34 -3,1
2012 402.950 8,64 3,9
2011 387.911 8,26 1,5
2010 382.047 8,22 -0,7
2009 384.933 8,34 -0,4
2008 386.324 8,47 0,2
2007 385.361 8,57 3,7
2006 371.478 8,43 -4,1
2005 387.355 8,93 4,1
2004 371.934 8,71 -3,4
2003 384.828 9,16 4,4
2002 368.618 8,92 2,4
2001 360.131 8,84 -0,1
2000 360.391 8,95 -2,9
1999 371.102 9,29 2,9
1998 360.511 9,08 3,1
1997 349.521 8,83 -0,5
1996 351.449 8,90 1,5
1995 346.227 8,79 2,4
1994 338.242 8,61 -0,4
1993 339.661 8,67 2,5
1992 331.515 8,49 -1,8
1991 337.691 8,67 1,4
1990 333.142 8,57 ..
Font: INE. Estadística de defuncions.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 10 de gener del 2019.

Estadística DEF

Nota metodològica

L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

La taxa bruta de mortalitat és el quocient entre el nombre de defuncions en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.