Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 4.427 6.137 10.564 25,5 9,3 12,7 3,7 -16,3 -8,9
De 16 a 34 anys 5.635 26.072 31.707 32,4 39,6 38,1 -8,0 -18,8 -17,0
De 35 a 54 anys 5.933 25.840 31.773 34,2 39,2 38,2 -1,5 -7,3 -6,3
De 55 anys i més 1.373 7.824 9.197 7,9 11,9 11,0 -4,6 -0,2 -0,9
Total 17.368 65.873 83.241 100,0 100,0 100,0 -2,7 -12,3 -10,5
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Espanya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 18.943 31.020 49.963 20,8 9,7 12,1 0,9 -3,1 -1,6
De 16 a 34 anys 32.706 111.731 144.437 35,9 34,9 35,1 -5,3 -7,0 -6,6
De 35 a 54 anys 31.277 117.122 148.399 34,3 36,5 36,1 -3,3 -4,5 -4,3
De 55 anys i més 8.133 60.622 68.755 8,9 18,9 16,7 -7,5 4,8 3,1
Total 91.059 320.495 411.554 100,0 100,0 100,0 -3,6 -3,7 -3,6
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Data de publicació: 15 de setembre del 2017. Propera actualització: 19 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: