Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Catalunya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 8.040 2.933 10.973 49,6 3,7 11,6 -2,9 -5,0 -3,5
Resta d'Europa 1.336 496 1.832 8,2 0,6 1,9 -8,6 2,9 -5,7
Àfrica 327 699 1.026 2,0 0,9 1,1 -2,4 -3,7 -3,3
Amèrica 5.423 2.197 7.620 33,4 2,8 8,1 -14,7 13,4 -8,1
Àsia i Oceania 1.100 548 1.648 6,8 0,7 1,7 17,6 -3,9 9,5
No hi consta 0 52.011 52.011 0,0 66,4 55,0 .. 10,7 10,7
Baixes per caducitat 0 19.472 19.472 0,0 24,9 20,6 .. 61,1 61,1
Total 16.226 78.356 94.582 100,0 100,0 100,0 -6,6 19,0 13,6
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Espanya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 35.938 18.482 54.420 45,4 5,6 13,2 -11,8 7,6 -6,1
Resta d'Europa 5.223 2.131 7.354 6,6 0,6 1,8 -15,7 16,8 -8,3
Àfrica 2.150 3.502 5.652 2,7 1,1 1,4 0,1 -3,8 -2,3
Amèrica 31.047 8.836 39.883 39,2 2,7 9,7 -16,2 1,3 -12,9
Àsia i Oceania 4.842 1.563 6.405 6,1 0,5 1,6 -1,2 8,5 1,0
No hi consta 9 222.479 222.488 0,0 67,0 54,1 800,0 0,1 0,1
Baixes per caducitat 0 75.042 75.042 0,0 22,6 18,2 .. 14,6 14,6
Total 79.209 332.035 411.244 100,0 100,0 100,0 -13,0 3,6 -0,1
Font: INE. Estadística de variacions residencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 19 de setembre del 2018.

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: