Saltar al contingut principal

Biblioteques

Biblioteques Catalunya. 2016
Biblioteques Punts de servei Llibres Connexió a Internet
Biblioteca de Catalunya 1 2 1.436.057 1
Públiques 452 452 12.385.591 451
De grups específics 20 21 147.916 13
Ensenyament superior 55 91 5.701.168 55
Especialitzades 319 375 6.411.983 302
Total 847 941 26.082.715 822
Distribució per habitants (1) 1,14 1,26 3,50 ..
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.
(1) Biblioteques i punts de servei per 10.000 habitants i llibres per habitant.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Biblioteques Espanya. 2016
Biblioteques Punts de servei Llibres Connexió a Internet
Nacional i assimilades 8 10 19.865.939 8
Públiques 4.035 5.025 75.670.191 3.911
De grups específics 198 278 1.916.585 99
Ensenyament superior 300 817 44.238.743 294
Especialitzades 2.095 2.434 36.485.527 1.767
Total 6.636 8.564 178.176.985 6.079
Distribució per habitants (1) 1,43 1,84 3,84 ..
Font: INE. Estadística de biblioteques.
(1) Biblioteques i punts de servei per 10.000 habitants i llibres per habitant.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de març de 2018.

Estadística BIB

Nota metodològica

L'Estadística de biblioteques recopila dades de totes les biblioteques públiques i privades, qualsevol quina sigui la seva titularitat, excepte les privades la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. No s'inclouen, però, per a la pròpia definició de l'operació les biblioteques escolars ni militars.

Les biblioteques poden tenir un o més punts de servei, definits com a locals separats, en els quals es donen serveis de biblioteca.

L'Estadística de biblioteques és de realització biennal i s'adequa a la normativa internacional de la UNESCO. A partir del 2002, va ser modificada per la norma ISO 2789.

El 2002 la tipologia de biblioteques va ser redefinida de forma que apareix una nova categoria corresponent a les biblioteques per a grups específics d'usuaris.

L'Institut d'Estadística de Catalunya va elaborar per primera vegada l'Estadística de biblioteques l'any 1992. Les dades corresponents a anys anteriors tenen problemes d'exhaustivitat.