Saltar al contingut principal

Biblioteques

Biblioteques Catalunya. Biblioteques
Biblioteca de Catalunya Públiques De grups específics Ensenyament superior Especialitzades Total Distribució per habitants (1)
2016 1 452 20 55 319 847 1,14
2014 1 436 22 54 326 839 1,13
2012 1 421 17 56 340 835 1,12
2010 1 417 16 58 319 811 1,09
2008 1 400 18 71 328 818 1,12
2006 1 416 17 71 327 832 1,19
2004 1 412 15 70 337 835 1,20
2002 1 405 15 77 337 835 1,30
2000 1 438 .. 85 341 865 1,40
1998 1 439 .. 88 348 876 1,40
1996 1 459 .. 89 338 887 1,50
1994 1 456 .. 92 330 879 1,40
1992 1 466 .. 101 308 876 1,40
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.
(1) Biblioteques i punts de servei per 10.000 habitants i llibres per habitant.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Biblioteques Espanya. Biblioteques
Nacional i assimilades Públiques De grups específics Ensenyament superior Especialitzades Total Distribució per habitants (1)
2016 8 4.035 198 300 2.095 6.636 1,43
2014 9 4.070 216 297 2.125 6.717 1,45
2012 15 4.211 240 285 2.084 6.835 1,48
2010 9 4.164 254 283 1.898 6.608 1,43
2008 9 4.125 259 304 1.904 6.601 1,45
2006 8 4.115 317 334 1.749 6.523 1,50
2004 13 4.043 414 338 1.777 6.585 1,50
2002 12 3.832 410 355 1.762 6.371 1,50
2000 69 4.722 .. 610 1.702 7.103 1,80
1998 63 4.519 .. 632 1.554 6.768 1,70
1996 62 4.404 .. 640 1.558 6.664 1,70
1994 58 4.301 .. 636 1.536 6.531 1,70
1992 60 3.993 .. 648 1.506 6.207 1,50
Font: INE. Estadística de biblioteques.
(1) Biblioteques i punts de servei per 10.000 habitants i llibres per habitant.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de març de 2018.

Estadística BIB

Nota metodològica

L'Estadística de biblioteques recopila dades de totes les biblioteques públiques i privades, qualsevol quina sigui la seva titularitat, excepte les privades la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. No s'inclouen, però, per a la pròpia definició de l'operació les biblioteques escolars ni militars.

Les biblioteques poden tenir un o més punts de servei, definits com a locals separats, en els quals es donen serveis de biblioteca.

L'Estadística de biblioteques és de realització biennal i s'adequa a la normativa internacional de la UNESCO. A partir del 2002, va ser modificada per la norma ISO 2789.

El 2002 la tipologia de biblioteques va ser redefinida de forma que apareix una nova categoria corresponent a les biblioteques per a grups específics d'usuaris.

L'Institut d'Estadística de Catalunya va elaborar per primera vegada l'Estadística de biblioteques l'any 1992. Les dades corresponents a anys anteriors tenen problemes d'exhaustivitat.