Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Catalunya.
Personal remunerat Despeses en béns i serveis Total despeses corrents Despeses de capital Total despeses Personal no remunerat
2014-2015 1.618,3 600,4 2.218,7 131,0 2.349,7 4,4
2009-2010 1.578,5 513,0 2.091,5 137,1 2.228,6 9,6
2004-2005 1.384,4 471,6 1.856,0 117,0 1.973,0 13,5
1994-1995 645,0 200,5 845,5 59,0 904,5 13,2
1990-1991 473,6 151,9 625,5 27,1 652,6 19,6
1985-1986 286,8 92,7 379,5 12,5 392,0 24,1
1981-1982 218,0 63,5 281,5 15,2 296,7 13,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Espanya.
Personal remunerat Despeses en béns i serveis Total despeses corrents Despeses de capital Total despeses Personal no remunerat
2014-2015 7.694,7 2.884,0 10.578,7 526,0 11.104,6 ..
2009-2010 7.211,1 2.336,7 9.547,7 723,6 10.271,4 ..
2004-2005 5.360,4 1.511,9 6.872,3 337,6 7.209,9 ..
1994-1995 2.766,5 774,4 3.540,9 235,1 3.776,0 124,0
1990-1991 2.173,5 624,8 2.798,3 130,2 2.928,5 124,4
1985-1986 1.183,6 210,6 1.394,2 79,3 1.473,4 ..
1981-1982 945,3 257,8 1.203,1 62,1 1.265,2 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 19 de juliol del 2017. Sèries revisades el 19 de desembre del 2017.

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. L'Enquesta s'adreça a la totalitat de centres docents privats reconeguts a Catalunya i recull informació detallada sobre les despeses realitzades durant el curs, fent especial insistència en la descripció de les despeses de personal i la seva dedicació.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: