Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Catalunya.
2014-2015 2009-2010 2004-2005 1999-2000 1994-1995
Personal remunerat 1.554,8 1.498,5 1.323,8 826,2 627,4
Despeses en béns i serveis 564,9 473,1 434,8 225,1 191,8
Total despeses corrents 2.119,7 1.971,7 1.758,6 1.056,4 819,2
Despeses de capital 128,0 134,3 115,5 79,5 58,5
Total despeses 2.247,7 2.105,9 1.874,1 1.135,8 877,7
Personal no remunerat 2,7 4,7 7,4 10,3 12,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) Espanya.
2014-2015 2009-2010 2004-2005 1999-2000 1994-1995
Personal remunerat 7.258,1 6.796,5 5.147,7 3.694,0 ..
Despeses en béns i serveis 2.628,9 2.097,1 1.394,3 964,7 ..
Total despeses corrents 9.887,0 8.893,6 6.542,0 4.658,8 ..
Despeses de capital 499,4 689,8 325,1 785,4 ..
Total despeses 10.386,4 9.583,4 6.867,1 5.444,2 ..
Personal no remunerat .. .. .. 316,7 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 19 de juliol del 2017. Sèries revisades el 19 de desembre del 2017.

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. L'Enquesta s'adreça a la totalitat de centres docents privats reconeguts a Catalunya i recull informació detallada sobre les despeses realitzades durant el curs, fent especial insistència en la descripció de les despeses de personal i la seva dedicació.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: