Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Catalunya. 2017
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa 10.164 1,5
Actuacions d'ofici 281 0,0
Total 10.445 1,5
Font: Síndic de Greuges.
Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Espanya. 2017
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa 24.976 51,5
Actuacions d'ofici 760 -12,8
Total 25.736 48,3
Font: Defensor del Pueblo.

Data de publicació: 13 de març del 2018.

Nota metodològica

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent; no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones, atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: