Saltar al contingut principal

Bombers. Efectius i serveis

Bombers. Efectius i serveis Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Bombers de la Generalitat 4.555 -4,4
funcionaris 2.315 -3,9
voluntaris 2.240 -5,0
Serveis 70.766 3,7
Bombers de l'Ajuntament de Barcelona 607 -2,4
Serveis .. ..
Total efectius de bombers 5.162 -4,2
Font: Departament d'Interior; Ajuntament de Barcelona.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 de maig de 2019.

Nota metodològica

Les estadístiques de bombers i el tipus de serveis que aquests realitzen provenen de dues fonts diferents. D'una banda, les estadístiques corresponents a l'actuació dels bombers de la Generalitat són publicades de forma detallada a la seva memòria anual i de manera sintètica a la Memòria del Departament d'Interior. D'una altra banda, les dades dels serveis del cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona es recullen a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Les dades que es presenten tenen una freqüència anual.