Saltar al contingut principal

Bombers. Efectius i serveis

Bombers. Efectius i serveis Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Bombers de la Generalitat 4.392 -3,6
funcionaris 2.260 -2,4
voluntaris 2.132 -4,8
Serveis 73.677 4,1
Bombers de l'Ajuntament de Barcelona 623 2,6
Serveis 20.971 4,6
Total efectius de bombers 5.015 -2,8
Font: Departament d'Interior; Ajuntament de Barcelona.

Darrera actualització: 18 de juny de 2020.

Nota metodològica

Les estadístiques de bombers i el tipus de serveis que aquests realitzen provenen de dues fonts diferents. D'una banda, les estadístiques corresponents a l'actuació dels bombers de la Generalitat són publicades de forma detallada a la seva memòria anual i de manera sintètica a la Memòria del Departament d'Interior. D'una altra banda, les dades dels serveis del cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona es recullen a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Les dades que es presenten tenen una freqüència anual.