Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal Catalunya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats 6.776 80,75 -2,6
Preventius 1.615 19,25 14,5
Total 8.391 100,00 0,3
Font: Departament de Justícia.
Població penitenciària. Per tipus de situació penal Espanya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats .. .. ..
Preventius .. .. ..
Total .. .. ..
Font: Ministeri de l'Interior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 13 de març de 2020.

Estadística PREC

Nota metodològica

Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

La classificació de la població penitenciària a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.