Població reclusa. Per tipus de reclusió

Població reclusa. Per tipus de reclusió Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Penats (nombre) 7.144 -2,2
Penats (%) 85,4 z
Preventius (nombre) 1.223 -3,2
Preventius (%) 14,6 z
Total 8.367 -2,3
Font: Departament de Justícia.
Nota: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: Internats judicials).
(z) Dada no procedent.
Població reclusa. Per tipus de reclusió Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Penats (nombre) .. ..
Penats (%) .. z
Preventius (nombre) .. ..
Preventius (%) .. z
Total .. ..
Font: Ministeri de l'Interior.
Nota: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: Internats judicials).
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 5 de març del 2018.

Nota metodològica

La classificació de la població reclusa a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: