Saltar al contingut principal

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil Catalunya. 2018
Soltera Casada Vídua/Div./Sep. Total
Menys de 15 anys 53 0 0 53
De 15 a 19 anys 2.078 36 3 2.141
De 20 a 24 anys 4.261 299 52 4.663
De 25 a 29 anys 3.516 753 158 4.494
De 30 a 34 anys 2.617 1.209 333 4.228
De 35 a 39 anys 1.747 1.409 421 3.667
De 40 a 44 anys 659 651 282 1.633
De 45 anys i més 50 58 26 136
Total 14.981 4.415 1.275 21.015
Percentatge (%) 71,30 21,00 6,10 100,00
Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir del 2010, la suma dels grups d'edat per estat civil pot no correspondre's amb el total, perquè no inclou les dones de qui no consta l'estat civil.

Darrera actualització: 9 d'octubre de 2019.

Estadística EIVE

Nota metodològica

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.