Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil Catalunya. 2016
Soltera Casada Vídua/Div./Sep. Total
Menys de 15 anys 70 0 0 70
De 15 a 19 anys 1.902 37 3 1.954
De 20 a 24 anys 3.697 286 35 4.047
De 25 a 29 anys 3.250 658 152 4.106
De 30 a 34 anys 2.465 1.222 345 4.101
De 35 a 39 anys 1.773 1.446 441 3.738
De 40 a 44 anys 534 657 274 1.510
De 45 anys i més 41 61 31 135
Total 13.732 4.367 1.281 19.661
Percentatge 69,80 22,20 6,50 100,00
Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir del 2010, la suma dels grups d'edat per estat civil pot no correspondre's amb el total, perquè no inclou les dones de qui no consta l'estat civil.

Data de publicació: 17 de novembre del 2017.

Nota metodològica

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.

Taules disponibles

Sou aquí: