Saltar al contingut principal

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2019
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 61,6 3.867,1 1,8
De 16 a 64 anys 78,4 3.827,8 1,7
De 16 a 24 anys 45,2 312,5 6,8
De 25 a 34 anys 88,4 768,9 1,1
De 35 a 44 anys 90,9 1.085,4 -1,6
De 45 a 54 anys 88,8 1.051,6 2,6
De 55 anys i més 27,7 648,7 5,1
Homes 66,4 2.023,8 1,1
De 16 a 64 anys 82,2 2.001,6 1,1
De 16 a 24 anys 45,9 164,3 4,7
De 25 a 34 anys 92,5 399,0 3,5
De 35 a 44 anys 94,8 563,4 -2,5
De 45 a 54 anys 92,4 550,6 1,7
De 55 anys i més 32,4 346,6 2,2
Dones 57,0 1.843,3 2,5
De 16 a 64 anys 74,6 1.826,3 2,3
De 16 a 24 anys 44,4 148,2 9,3
De 25 a 34 anys 84,3 369,9 -1,4
De 35 a 44 anys 87,1 522,0 -0,6
De 45 a 54 anys 85,1 501,0 3,7
De 55 anys i més 23,7 302,1 8,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2019
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 58,6 23.027,1 1,0
De 16 a 64 anys 75,0 22.803,5 0,9
De 16 a 24 anys 36,9 1.539,4 2,2
De 25 a 34 anys 86,2 4.561,7 -0,7
De 35 a 44 anys 89,4 6.546,0 -1,9
De 45 a 54 anys 85,1 6.361,5 2,3
De 55 anys i més 26,8 4.018,5 5,4
Homes 64,3 12.273,4 0,5
De 16 a 64 anys 79,9 12.144,5 0,5
De 16 a 24 anys 39,3 841,6 2,7
De 25 a 34 anys 89,7 2.374,5 -0,5
De 35 a 44 anys 93,9 3.443,0 -2,6
De 45 a 54 anys 90,9 3.404,9 1,6
De 55 anys i més 32,0 2.209,4 4,5
Dones 53,3 10.753,7 1,4
De 16 a 64 anys 70,1 10.659,0 1,3
De 16 a 24 anys 34,3 697,9 1,5
De 25 a 34 anys 82,7 2.187,3 -0,9
De 35 a 44 anys 84,9 3.103,0 -1,2
De 45 a 54 anys 79,3 2.956,5 3,1
De 55 anys i més 22,3 1.809,0 6,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]