Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2017
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 61,7 3.782,6 0,1
De 16 a 64 anys 78,6 3.750,8 0,0
De 16 a 24 anys 43,2 278,5 5,4
De 25 a 34 anys 89,0 756,3 -2,9
De 35 a 44 anys 92,3 1.142,3 -2,0
De 45 a 54 anys 88,2 1.003,9 2,7
De 55 anys i més 26,7 601,6 1,7
Homes 66,9 1.985,6 0,2
De 16 a 64 anys 82,6 1.964,9 0,0
De 16 a 24 anys 44,8 148,3 7,5
De 25 a 34 anys 92,6 385,0 -3,7
De 35 a 44 anys 95,9 596,8 -2,4
De 45 a 54 anys 92,0 526,6 2,4
De 55 anys i més 32,0 328,9 3,2
Dones 56,9 1.797,0 0,1
De 16 a 64 anys 74,6 1.785,9 0,0
De 16 a 24 anys 41,4 130,2 3,1
De 25 a 34 anys 85,6 371,3 -2,1
De 35 a 44 anys 88,6 545,5 -1,6
De 45 a 54 anys 84,4 477,3 3,1
De 55 anys i més 22,2 272,7 -0,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2017
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 58,8 22.741,7 -0,4
De 16 a 64 anys 75,1 22.557,9 -0,4
De 16 a 24 anys 37,3 1.499,4 1,6
De 25 a 34 anys 87,0 4.668,6 -3,6
De 35 a 44 anys 90,0 6.804,8 -1,8
De 45 a 54 anys 84,0 6.111,3 1,2
De 55 anys i més 25,4 3.657,7 3,6
Homes 64,7 12.172,1 -0,3
De 16 a 64 anys 80,2 12.063,5 -0,5
De 16 a 24 anys 39,3 807,6 1,6
De 25 a 34 anys 90,3 2.414,7 -3,8
De 35 a 44 anys 94,5 3.605,3 -2,1
De 45 a 54 anys 90,7 3.304,4 1,1
De 55 anys i més 30,8 2.040,1 4,3
Dones 53,2 10.569,7 -0,4
De 16 a 64 anys 69,9 10.494,5 -0,4
De 16 a 24 anys 35,2 691,7 1,5
De 25 a 34 anys 83,7 2.254,0 -3,5
De 35 a 44 anys 85,3 3.199,5 -1,5
De 45 a 54 anys 77,3 2.806,9 1,3
De 55 anys i més 20,7 1.617,6 2,8
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2017, la taxa d'activitat a Catalunya va ser del 61,7%. És a dir, tres dècimes per sota de la taxa de l'any 2016. Per sexe, el nombre de dones actives va augmentar un 0,1%, i el d'homes un 0,2%. Si es considera només la franja de 16 a 64 anys, la taxa d'activitat arriba al 78,6%. Les taxes més altes es van situar en la franja de 35 a 44 anys: 95,9% en el cas dels homes i 88,6% en el de les dones. A Espanya, la taxa d'activitat al 2017 va ser del 58,8% i la població activa va disminuir un 0,4% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: