Saltar al contingut principal

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2018
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 54,2 3.362,2 2,7
De 16 a 64 anys 69,0 3.328,1 2,6
De 16 a 24 anys 31,8 211,6 9,2
De 25 a 34 anys 77,5 664,7 2,1
De 35 a 44 anys 82,7 1.006,5 -1,2
De 45 a 54 anys 79,8 927,5 4,1
De 55 anys i més 24,0 551,9 6,0
Homes 59,3 1.781,9 2,6
De 16 a 64 anys 73,3 1.760,3 2,5
De 16 a 24 anys 32,3 110,5 10,5
De 25 a 34 anys 80,8 341,0 3,7
De 35 a 44 anys 87,9 535,5 -2,0
De 45 a 54 anys 83,8 489,6 3,9
De 55 anys i més 29,2 305,4 5,0
Dones 49,5 1.580,3 2,7
De 16 a 64 anys 64,8 1.567,8 2,6
De 16 a 24 anys 31,3 101,1 7,8
De 25 a 34 anys 74,3 323,7 0,4
De 35 a 44 anys 77,4 470,9 -0,4
De 45 a 54 anys 75,9 437,9 4,4
De 55 anys i més 19,7 246,5 7,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2018
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 49,7 19.327,7 2,7
De 16 a 64 anys 63,4 19.136,3 2,6
De 16 a 24 anys 24,3 989,3 7,4
De 25 a 34 anys 71,4 3.786,9 0,8
De 35 a 44 anys 78,5 5.847,6 0,1
De 45 a 54 anys 73,2 5.397,8 4,1
De 55 anys i més 22,5 3.306,2 6,0
Homes 55,7 10.532,0 2,6
De 16 a 64 anys 69,0 10.419,6 2,5
De 16 a 24 anys 25,4 530,6 8,7
De 25 a 34 anys 75,6 2.001,6 1,5
De 35 a 44 anys 84,7 3.170,2 -0,5
De 45 a 54 anys 80,5 2.974,3 3,6
De 55 anys i més 27,5 1.855,3 6,1
Dones 44,0 8.795,7 2,8
De 16 a 64 anys 57,8 8.716,7 2,7
De 16 a 24 anys 23,0 458,7 6,0
De 25 a 34 anys 67,1 1.785,3 0,0
De 35 a 44 anys 72,3 2.677,4 0,8
De 45 a 54 anys 65,9 2.423,5 4,7
De 55 anys i més 18,3 1.450,9 6,0
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2018, la població ocupada de Catalunya va créixer un 2,7% anual i la taxa d'ocupació es va situar en el 54,2%. Per sexe, les taxes van ser del 59,3% en els homes i del 49,5% en les dones. Les taxes més altes es van donar en la franja de 35 a 44 anys: un 87,9% en el cas dels homes i un 77,4% en el de les dones. A Espanya, la població ocupada va créixer un 2,7%, si es compara amb un any enrere i la taxa d'ocupació es va situar en el 49,7%.

Data de publicació: 12 de febrer del 2019.

Dades trimestrals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]