Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2017
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 53,5 3.275,3 2,9
De 16 a 64 anys 68,0 3.245,3 2,7
De 16 a 24 anys 30,1 193,8 11,6
De 25 a 34 anys 76,7 651,2 0,3
De 35 a 44 anys 82,3 1.019,0 0,8
De 45 a 54 anys 78,3 890,7 5,4
De 55 anys i més 23,1 520,5 3,2
Homes 58,5 1.737,0 2,7
De 16 a 64 anys 72,2 1.717,2 2,4
De 16 a 24 anys 30,2 100,0 12,5
De 25 a 34 anys 79,1 328,7 -1,2
De 35 a 44 anys 87,8 546,4 0,8
De 45 a 54 anys 82,3 471,1 3,8
De 55 anys i més 28,3 290,9 5,8
Dones 48,7 1.538,3 3,1
De 16 a 64 anys 63,8 1.528,0 3,1
De 16 a 24 anys 29,9 93,8 10,7
De 25 a 34 anys 74,3 322,5 1,9
De 35 a 44 anys 76,7 472,7 0,7
De 45 a 54 anys 74,2 419,7 7,1
De 55 anys i més 18,7 229,6 0,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2017
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 48,7 18.824,8 2,6
De 16 a 64 anys 62,1 18.648,5 2,6
De 16 a 24 anys 22,9 921,1 12,3
De 25 a 34 anys 70,0 3.757,9 -0,5
De 35 a 44 anys 77,2 5.841,1 0,9
De 45 a 54 anys 71,3 5.186,7 3,7
De 55 anys i més 21,6 3.117,9 5,7
Homes 54,6 10.266,3 2,7
De 16 a 64 anys 67,6 10.161,9 2,5
De 16 a 24 anys 23,8 488,2 9,7
De 25 a 34 anys 73,7 1.972,6 -0,8
De 35 a 44 anys 83,5 3.185,1 0,9
De 45 a 54 anys 78,8 2.871,3 3,6
De 55 anys i més 26,4 1.749,2 6,7
Dones 43,1 8.558,5 2,6
De 16 a 64 anys 56,5 8.486,6 2,6
De 16 a 24 anys 22,0 432,9 15,3
De 25 a 34 anys 66,3 1.785,3 -0,1
De 35 a 44 anys 70,8 2.656,0 0,7
De 45 a 54 anys 63,8 2.315,5 3,8
De 55 anys i més 17,5 1.368,8 4,4
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2017, la població ocupada de Catalunya va créixer un 2,9% anual i la taxa d'ocupació es va situar en el 53,5%. Per sexe, les taxes van ser del 58,5% en els homes i del 48,7% en les dones. Les taxes més altes es van donar en la franja de 35 a 44 anys: un 87,8% en el cas dels homes i un 76,7% en el de les dones. A Espanya, la població ocupada va créixer un 2,6%, si es compara amb un any enrere i la taxa d'ocupació es va situar en el 48,7%.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: