Saltar al contingut principal

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat

Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2019
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 11,0 426,4 -2,3
De 16 a 64 anys 11,1 424,2 -2,6
De 16 a 24 anys 26,2 81,7 1,0
De 25 a 54 anys 9,7 280,5 -3,3
De 55 anys i més 9,9 64,2 -2,0
Homes 10,6 214,3 -2,1
De 16 a 64 anys 10,7 213,6 -2,3
De 16 a 24 anys 28,3 46,5 0,1
De 25 a 54 anys 9,0 135,8 -2,3
De 55 anys i més 9,3 32,1 -4,6
Dones 11,5 212,1 -2,4
De 16 a 64 anys 11,5 210,6 -2,9
De 16 a 24 anys 23,8 35,3 2,3
De 25 a 54 anys 10,4 144,7 -4,2
De 55 anys i més 10,6 32,1 0,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2019
Taxa d'atur (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 14,1 3.247,8 -6,6
De 16 a 64 anys 14,2 3.235,5 -6,8
De 16 a 24 anys 32,5 500,8 -3,2
De 25 a 54 anys 12,9 2.255,0 -8,2
De 55 anys i més 12,2 492,0 -2,8
Homes 12,4 1.527,8 -8,8
De 16 a 64 anys 12,5 1.521,7 -8,8
De 16 a 24 anys 30,9 260,2 -9,9
De 25 a 54 anys 11,0 1.018,9 -9,6
De 55 anys i més 11,3 248,7 -4,1
Dones 16,0 1.720,0 -4,7
De 16 a 64 anys 16,1 1.713,8 -4,8
De 16 a 24 anys 34,5 240,6 5,2
De 25 a 54 anys 15,0 1.236,1 -7,0
De 55 anys i més 13,5 243,3 -1,6
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població desocupada és aquella que tenint 16 anys o més està sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]