Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe

Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2017
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 2.747,3 3,5
Agricultura 31,0 35,9
Indústria 547,5 1,7
Construcció 140,4 12,6
Serveis 2.028,5 3,1
Homes 1.385,7 3,3
Agricultura 26,5 43,7
Indústria 384,4 1,1
Construcció 123,5 11,1
Serveis 851,2 2,3
Dones 1.361,6 3,8
Agricultura 4,5 2,7
Indústria 163,1 3,2
Construcció 16,9 24,8
Serveis 1.177,2 3,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2017
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 15.715,1 3,2
Agricultura 513,1 7,0
Indústria 2.384,2 5,2
Construcció 806,7 7,3
Serveis 12.011,1 2,4
Homes 8.202,1 3,2
Agricultura 401,3 6,0
Indústria 1.779,6 4,5
Construcció 726,5 6,3
Serveis 5.294,7 2,1
Dones 7.512,9 3,2
Agricultura 111,8 10,7
Indústria 604,6 7,2
Construcció 80,2 17,4
Serveis 6.716,4 2,6
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

La població assalariada a Catalunya va augmentar un 3,5% anual l'any 2017. Per sectors econòmics, cal destacar el creixement del 3,1% dels serveis, atès que apleguen el major nombre d'assalariats. També van mostrar increments respecte a un any enrere l'agricultura (35,9%), la indústria (1,7%) i la construcció (12,6%). A Espanya, la població assalariada va créixer un 3,2% respecte al 2016.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

El sector d'activitat de la població assalariada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: