Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sector contractant i sexe

Població assalariada. Per sector contractant i sexe Catalunya. 2019
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 2.918,8 3,0
Sector privat 2.468,7 2,8
Sector públic 450,1 3,9
Homes 1.468,4 3,0
Sector privat 1.291,1 1,9
Sector públic 177,4 12,0
Dones 1.450,4 3,0
Sector privat 1.177,6 3,9
Sector públic 272,8 -0,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sector contractant i sexe Espanya. 2019
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 16.670,5 2,7
Sector privat 13.448,0 2,8
Sector públic 3.222,5 2,3
Homes 8.698,6 2,6
Sector privat 7.284,0 2,8
Sector públic 1.414,5 1,4
Dones 7.972,0 2,8
Sector privat 6.164,0 2,8
Sector públic 1.808,0 3,0
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]