Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies

Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Participants 2.535,2 4.160,1
Barcelona 1.937,6 3.202,6
Girona 234,7 128.137,2
Lleida 133,8 92.841,0
Tarragona 229,2 44.227,1
Jornades no treballades 2.584,7 2.636,6
Barcelona 1.983,8 2.050,3
Girona 236,1 64.225,6
Lleida 134,2 65.044,7
Tarragona 230,6 14.126,2
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: S'hi inclouen les vagues generals del 3 d'octubre i del 8 de novembre del 2017 a Catalunya.
Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Participants 2.732,0 1.391,9
Jornades no treballades 3.100,6 697,2
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: S'hi inclouen les vagues generals del 3 d'octubre i del 8 de novembre del 2017 a Catalunya.

Data de publicació: 2 de maig del 2018.

Nota metodològica

La font d'informació per a l'Estadística de vagues són els qüestionaris que, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, s'emplenen a les direccions provincials del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o bé als departaments de treball de les diferents comunitats autònomes. Aquesta informació es tramet al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que n'elabora l'estadística corresponent.

L'Estadística de vagues s'elabora d'acord amb les normes de l'OIT i recull totes les vagues, encara que no hi hagi constància administrativa del seu inici, excepte les que no impliquen jornades no treballades (com ara les "vagues de zel"), les que són d'una durada inferior a una hora, les que afecten activitats no productives (consumidors, estudiants) i les que afecten col·lectius sense dret a vaga (funcionaris militars i forces de seguretat).

Taules disponibles

Sou aquí: