Saltar al contingut principal

Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies

Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Participants 308,5 -87,8
Barcelona 245,4 -87,3
Girona 24,7 -89,5
Lleida 14,0 -89,5
Tarragona 24,4 -89,3
Jornades no treballades 313,5 -87,9
Barcelona 275,8 -86,1
Girona 15,0 -93,6
Lleida 7,7 -94,2
Tarragona 14,9 -93,6
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: S'hi inclouen les vagues generals del 3 d'octubre i del 8 de novembre del 2017 a Catalunya.
Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Participants 2.921,4 6,9
Jornades no treballades 1.639,8 -47,1
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: S'hi inclouen les vagues generals del 3 d'octubre i del 8 de novembre del 2017 a Catalunya.

Darrera actualització: 12 d'abril de 2019.

Nota metodològica

La font d'informació per a l'Estadística de vagues són els qüestionaris que, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, s'emplenen a les direccions provincials del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o bé als departaments de treball de les diferents comunitats autònomes. Aquesta informació es tramet al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que n'elabora l'estadística corresponent.

L'Estadística de vagues s'elabora d'acord amb les normes de l'OIT i recull totes les vagues, encara que no hi hagi constància administrativa del seu inici, excepte les que no impliquen jornades no treballades (com ara les "vagues de zel"), les que són d'una durada inferior a una hora, les que afecten activitats no productives (consumidors, estudiants) i les que afecten col·lectius sense dret a vaga (funcionaris militars i forces de seguretat).