Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar

Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar Catalunya.
2017 2016 2015 2014 2013
Llars d'un adult 10.096,5 10.054,4 9.667,3 9.767,4 9.422,6
Llars d'un adult i un infant 13.125,5 13.070,7 12.567,5 12.697,6 12.249,4
Llars d'un adult i dos infants 16.154,4 16.087,0 15.467,7 15.627,8 15.076,2
Llars de dos adults 15.144,8 15.081,6 14.500,9 14.651,1 14.133,9
Llars de dos adults i un infant 18.173,7 18.097,9 17.401,1 17.581,3 16.960,7
Llars de dos adults i dos infants 21.202,7 21.114,2 20.301,3 20.511,5 19.787,5
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.
Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar Espanya.
2017 2016 2015 2014 2013
Llars d'un adult 8.522,0 8.208,5 8.010,9 7.961,3 8.114,2
Llars d'un adult i un infant 11.078,6 10.671,1 10.414,2 10.349,7 10.548,5
Llars d'un adult i dos infants 13.635,2 13.133,6 12.817,4 12.738,1 12.982,7
Llars de dos adults 12.783,0 12.312,8 12.016,4 11.942,0 12.171,3
Llars de dos adults i un infant 15.339,6 14.775,3 14.419,6 14.330,3 14.605,6
Llars de dos adults i dos infants 17.896,2 17.237,9 16.823,0 16.718,7 17.039,8
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Data de publicació: 21 de juny del 2018.

Nota metodològica

El concepte de pobresa utilitzat és el de pobresa relativa o bé el risc de pobresa. Es parteix de la base que la població pobra o en risc de pobresa és tota aquella la renda de la qual cau per sota d'un llindar de risc de pobresa. S'ha considerat com a indicador del nivell de vida mitjà un valor central de la distribució de la renda com és la mediana. El llindar s'ha establert en el 60% del valor de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de les persones. La taxa de risc de pobresa és el percentatge de persones que queden per sota d'aquest llindar.

Els llindars de risc de pobresa de les llars dependran de la dimensió i composició de les llars. Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents es fan servir les escales d'equivalència, que converteixen el nombre de membres residents a la llar en nombre d'unitats de consum. L'escala d'equivalència utilitzada és la de l'OCDE modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 als menors de 14 anys.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Taules disponibles

Sou aquí: