Saltar al contingut principal

Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles

Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles Catalunya Valor
1 immoble 2 immobles 3 immobles 4 immobles De 5 a 9 immobles De 10 a 19 immobles De 20 immobles i més Total
2011 830.439 96.595 38.441 27.226 76.104 69.236 39.280 1.177.321
2001 770.134 89.663 31.904 22.783 63.685 54.083 31.644 1.063.896
1990 679.700 68.539 28.593 18.922 50.033 42.804 25.918 914.509
1980 535.878 74.002 28.638 18.705 43.706 38.730 24.859 764.518
1970 442.786 62.596 25.688 16.645 33.405 24.839 12.563 618.522
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien a edificis destinats a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges.
Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles Espanya Valor
1 immoble 2 immobles 3 immobles 4 immobles De 5 a 9 immobles De 10 a 19 immobles De 20 immobles i més Total
2011 7.701.066 651.034 202.023 140.755 412.664 398.959 224.498 9.730.999
2001 6.885.843 623.788 174.345 121.046 356.282 302.102 160.469 8.623.875
1990 6.280.353 370.950 128.376 97.596 273.993 224.231 123.406 7.498.905
1980 5.384.334 392.856 125.417 89.892 230.154 187.614 106.322 6.156.589
1970 4.884.587 359.673 122.825 87.018 179.836 116.023 52.210 5.801.172
Unitats: Nombre.
Font: INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien a edificis destinats a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSE

Nota metodològica

En el Cens d'edificis del 2011, l'àmbit poblacional està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'hi inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més , els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i que en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc no s'hi inclouen:

  • Els edificis que s'estiguin demolint, o els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
  • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, diaris...
  • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.
Edifici

Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural, etc.).

Immoble

Unitat operativa que correspon, segons el seu ús, a un habitatge o un local. Cada immoble es correspon amb una combinació diferent dels valors de planta i porta.