Saltar al contingut principal

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016

Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Catalunya. 2019
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 32.916 13.414
Aliments i begudes no alcohòliques 4.577 1.865
Begudes alcohòliques i tabac 490 200
Vestit i calçat 1.405 572
Habitatge 10.865 4.428
Mobles i parament de la llar 1.359 554
Sanitat 1.117 455
Transport 4.102 1.672
Comunicacions 1.037 423
Oci i cultura 1.828 745
Educació 700 285
Restaurants i hotels 2.825 1.151
Altres béns i serveis 2.612 1.064
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 Espanya. 2019
Per llar Per persona
Despesa mitjana anual 30.243 12.152
Aliments i begudes no alcohòliques 4.286 1.722
Begudes alcohòliques i tabac 516 207
Vestit i calçat 1.417 570
Habitatge 9.441 3.793
Mobles i parament de la llar 1.330 535
Sanitat 1.048 421
Transport 3.888 1.562
Comunicacions 946 380
Oci i cultura 1.654 664
Educació 481 193
Restaurants i hotels 2.944 1.183
Altres béns i serveis 2.291 920
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2020.

Estadística EDCL

Nota metodològica

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

 • Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
 • Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
 • Grup 3: Vestit i calçat
 • Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
 • Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
 • Grup 6: Sanitat
 • Grup 7: Transport
 • Grup 8: Comunicacions
 • Grup 9: Oci i cultura
 • Grup 10: Educació
 • Grup 11: Restaurants i hotels
 • Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.