Prestacions per atur. Per tipus

Prestacions per atur. Per tipus Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Prestació total 118.978 -5,0
Prestació parcial 36 -34,5
Prestació assistencial 97.608 -14,4
Capitalització 19.100 -21,9
Renda activa d'inserció laboral 21.388 -16,9
Total 257.110 -11,2
Unitats: Mitjana anual.
Font: Idescat, a partir de les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Advertiment
Prestacions per atur. Per tipus Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Prestació total 765.654 -1,2
Prestació parcial 3.274 -36,1
Prestació assistencial 775.652 -8,8
Subsidi agrari 112.775 -3,9
Capitalització 92.368 -23,5
Renda activa d'inserció laboral 199.614 -11,6
Total 1.949.337 -6,9
Unitats: Mitjana anual.
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Data de publicació: 24 d'abril del 2018. Sèries revisades el 19 de novembre del 2018.

Nota metodològica

Totes les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Les prestacions contributives per atur poden ser per desocupació total o parcial, segons que la pèrdua del lloc de treball afecti la totalitat o una part de la jornada laboral. El beneficiari de la prestació pot acollir-se, en alguns supòsits, a la capitalització de l'import total.

El SEPE gestiona també les prestacions assistencials d'atur, que no tenen caràcter contributiu i de les quals es poden beneficiar col·lectius de persones sense feina que reuneixin determinades característiques socioeconòmiques.

El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.

L'any 2000 va aparèixer una nova prestació: la renda activa d'inserció laboral, adreçada a treballadors en atur de llarga durada, majors de 45 anys o en una altra situació especial, que hagin extingit la prestació per atur de nivell contributiu i/o el subsidi per atur de nivell assistencial i que no disposin de rendes.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: