Prestacions per atur. Per tipus

Prestacions per atur. Per tipus Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Prestació total 118.978 -5,0
Prestació parcial 36 -34,5
Prestació assistencial 97.608 -14,4
Capitalització 19.100 -21,9
Renda activa d'inserció laboral 21.388 -16,9
Total 254.774 -11,5
Unitats: Mitjana anual.
Font: Idescat, a partir de les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Advertiment
Prestacions per atur. Per tipus Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Prestació total 765.654 -1,2
Prestació parcial 3.274 -36,1
Prestació assistencial 775.652 -8,8
Subsidi agrari .. ..
Capitalització 92.368 -23,5
Renda activa d'inserció laboral 182.819 -15,8
Total .. ..
Unitats: Mitjana anual.
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 24 d'abril del 2018.

Nota metodològica

Totes les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Les prestacions contributives per atur poden ser per desocupació total o parcial, segons que la pèrdua del lloc de treball afecti la totalitat o una part de la jornada laboral. El beneficiari de la prestació pot acollir-se, en alguns supòsits, a la capitalització de l'import total.

El SEPE gestiona també les prestacions assistencials d'atur, que no tenen caràcter contributiu i de les quals es poden beneficiar col·lectius de persones sense feina que reuneixin determinades característiques socioeconòmiques.

El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.

L'any 2000 va aparèixer una nova prestació: la renda activa d'inserció laboral, adreçada a treballadors en atur de llarga durada, majors de 45 anys o en una altra situació especial, que hagin extingit la prestació per atur de nivell contributiu i/o el subsidi per atur de nivell assistencial i que no disposin de rendes.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: