Finançament del sistema de protecció social

Finançament del sistema de protecció social Catalunya. Import
Cotitzacions efectives dels ocupadors Cotitzacions imputades dels ocupadors Cotitzacions de les persones protegides Aportació administració autonòmica Aportació administració central Aportació altres administracions Altres ingressos corrents Total
2014 16.426.445 2.618.705 5.775.914 10.873.441 4.045.103 440.604 706.712 40.914.596
2013 15.996.358 2.981.117 5.556.841 10.255.371 4.875.289 485.535 724.904 40.802.202
2012 16.229.735 2.965.542 5.678.582 10.703.309 4.115.120 472.901 864.095 41.054.850
2011 16.970.062 3.193.003 5.830.362 12.152.926 3.568.063 431.919 981.435 43.140.975
2010 17.114.986 3.294.904 5.922.031 12.990.747 3.244.916 410.365 898.546 43.889.703
2009 17.446.758 4.632.831 6.037.471 12.960.782 3.811.884 463.759 934.143 46.287.627
2008 18.113.523 3.850.515 6.232.508 11.704.868 -290.311 430.920 896.562 40.938.585
2007 17.453.856 3.126.222 6.041.362 10.473.401 -51.822 366.887 876.116 38.286.022
2006 16.395.538 2.674.532 6.230.435 9.575.245 -380.955 259.336 777.289 35.531.420
2005 14.993.047 2.312.389 5.922.918 8.867.412 -512.326 264.280 635.604 32.483.323
2004 13.986.598 2.177.194 5.466.205 7.796.730 -504.059 300.984 623.005 29.846.657
2003 13.250.071 2.106.960 5.178.969 6.626.959 -769.521 316.195 814.729 27.524.632
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Finançament del sistema de protecció social Espanya. Import
Cotitzacions efectives dels ocupadors Cotitzacions imputades dels ocupadors Cotitzacions de les persones protegides Aportació administració central Aportació altres administracions Altres ingressos corrents Total
2014 86.605.044 16.487.705 32.212.706 38.490.869 72.892.457 6.646.681 253.335.461
2013 84.956.767 19.155.137 31.229.583 42.953.725 72.156.462 6.838.579 257.290.253
2012 87.308.890 20.721.213 31.563.731 37.616.997 74.690.386 3.325.959 255.753.734
2011 92.369.358 22.210.729 32.517.633 39.545.951 78.756.285 3.479.741 268.879.698
2010 92.987.681 21.721.524 32.800.684 36.841.479 78.845.652 3.948.867 267.145.887
2009 94.468.698 24.977.815 32.735.036 38.178.646 79.802.697 2.767.914 272.930.806
2008 99.472.120 22.705.412 33.426.153 17.962.149 73.950.466 3.296.356 250.812.656
2007 94.859.712 19.546.570 32.421.127 15.826.448 66.415.405 4.455.680 233.524.941
2006 88.044.731 19.063.638 30.475.936 14.191.494 60.983.404 4.619.139 217.378.341
2005 80.792.984 18.084.636 31.499.467 12.167.486 56.453.360 4.351.956 203.349.889
2004 74.958.001 16.674.589 29.507.718 9.233.422 51.369.121 3.918.917 185.661.769
2003 70.767.684 15.663.750 27.251.757 8.702.243 46.988.850 3.595.852 172.970.137
Unitats: Milers d'euros.
Font:
2003-2013: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; INE.
2014: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Data de publicació: 22 de desembre del 2016.

Nota metodològica

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia SEEPROS, en la seva versió del 1996, que impulsa l'Eurostat i ja ressenyada en la nota metodològica de la fitxa de Despeses del sistema de protecció social.

Com en el cas de les despeses, aquestes dades també presenten certes dificultats d'actualització i estabilització, amb diferències en sèries publicades anteriorment. Això és degut al fet que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns aspectes de la seva aplicació, amb els consegüents ajustos en les nostres dades.

En el cas del finançament és determinant el criteri que s'utilitzi per territorialitzar les aportacions de l'Estat central a la Seguretat Social. En aquests comptes s'ha utilitzat el criteri d'efectuar una estimació en proporció al nombre d'afiliats. Aquesta opció ens condueix a presentar un superàvit comptable aproximat que cal entendre com l'escreix entre els ingressos de la Tresoreria General de la Seguretat Social (i la resta de fonts d'ingressos marginals del sistema) a Catalunya i les despeses realitzades per tot el sistema (INSS, ISM, SCS, ICS, ICASS, INEM, etc.).

L'existència d'una base solidària sobre la qual s'estructura la Seguretat Social en el conjunt de l'Estat dificulta l'elaboració dels comptes d'una comunitat autònoma.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: