Saltar al contingut principal

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Motòrica 188.861 3,7
Física no motòrica 114.826 2,3
Visual 33.432 1,2
Auditiva 31.320 3,6
Psíquica 57.647 4,9
Malaltia mental 110.332 4,6
No consta 15.021 37,1
Total 551.439 4,2
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: L'any 2015 es produeix un trencament de la sèrie per causes administratives: incorporació de les persones beneficiàries de pensions contributives d'invalidesa no reconegudes prèviament i un procés especial de depuració de baixes.

Data de publicació: 14 de febrer del 2018.

Estadística REGDIS

Nota metodològica

S'aporten dades procedents del reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat que gestiona l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. L'obtenció de la certificació corresponent és un pas imprescindible per al gaudiment de qualsevol dels avantatges i prestacions previstos per a les persones amb determinats nivells de discapacitat. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix l'abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix el seu abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble.

En aquestes taules es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement d'un grau de discapacitat superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de discapacitat es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Benestar Social i Família. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.