Saltar al contingut principal

    Indicadors anuals

    Selecció d'indicadors econòmics i socials de Catalunya, amb periodicitat anual, facilitats per l'Idescat i altres agents de l'estadística oficial. Les sèries també mostren les variacions interanuals i les dades comparatives amb Espanya.

    Taules disponibles []