Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda Catalunya. 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 250.597 1,9
Demanda interna 216.453 1,6
Consum de les llars 129.011 0,9
Consum de les adm. públiques (1) 40.496 2,4
Formació bruta de capital (2) 46.946 3,0
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 25.685 2,7
FBCF (construcció) 19.754 2,8
Saldo amb l'exterior (3) (4) 34.143 0,5
Saldo amb l'estranger (4) 20.365 1,1
Exportacions totals a l'estranger 100.108 3,8
Exportacions de béns i serveis 83.069 3,6
Consum dels estrangers al territori 17.039 4,7
Importacions totals de l'estranger 79.743 1,4
Importacions de béns i serveis 75.037 1,1
Consum dels residents a l'estranger 4.706 6,7
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda Espanya. 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 1.244.772 2,0
Demanda interna (5) 1.207.311 1,4
Consum de les llars 700.760 0,9
Consum de les adm. públiques (1) (5) 247.980 2,4
Formació bruta de capital (2) 258.571 2,0
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 123.190 2,9
FBCF (construcció) 124.138 1,6
Saldo amb l'exterior (4) (5) 37.461 0,6
Exportacions totals a l'estranger 434.336 2,3
Exportacions de béns i serveis (5) 375.845 2,2
Consum dels estrangers al territori 58.491 2,7
Importacions totals de l'estranger 396.875 0,7
Importacions de béns i serveis (5) 377.181 0,3
Consum dels residents a l'estranger 19.694 11,3
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2020.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Sèries revisades el 17 de setembre de 2020.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.