Saltar al contingut principal

Producte interior brut (Base 2010). Rendes

Producte interior brut (Base 2010). Rendes Catalunya. 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 242.313 3,3
Remuneració d'assalariats 114.224 5,0
Excedent brut d'explotació 107.479 4,0
Impostos nets sobre producció i importació 20.611 -8,6
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Rendes Espanya. 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 1.202.193 3,5
Remuneració d'assalariats 544.579 4,0
Excedent brut d'explotació 531.844 2,5
Impostos nets sobre producció i importació 125.770 5,0
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 i s’han actualitzat el 18 de setembre de 2019.

Darrera actualització: 20 de març de 2019. Sèries revisades el 18 de setembre de 2019.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior), s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

A l'apartat d'informació monogràfica, els Comptes econòmics anuals de Catalunya presenten els resultats detallats en quaranta-quatre branques d'activitat.

Les estimacions anuals en base 2010 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes tenen caràcter definitiu per al període 2000–2014 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2017 i 2018 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Les sèries que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries dels Comptes econòmics anuals de Catalunya es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).