Saltar al contingut principal

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Catalunya.
Unió Europea (UE-28=100) Unió Europea (UE-15=100) Zona euro (UM-19=100) Espanya=100 PIB. Base 2010 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-28 =1)
2018 108,7 101,3 102,5 119,0 231.277 7.516.500 0,9147
2017 110,2 102,2 103,7 119,9 223.988 7.450.400 0,9081
2016 109,4 101,0 102,7 119,8 213.931 7.416.400 0,9010
2015 107,9 99,4 101,5 119,2 205.350 7.396.100 0,8845
2014 106,8 98,2 100,3 119,0 196.676 7.399.600 0,8986
2013 105,3 96,6 98,5 117,9 193.126 7.443.600 0,9186
2012 106,3 97,3 99,2 117,1 195.209 7.496.400 0,9196
2011 107,6 98,2 99,8 116,5 200.185 7.504.000 0,9466
2010 112,3 102,0 104,0 117,1 203.324 7.477.300 0,9500
2009 117,0 105,9 107,9 116,6 202.028 7.447.300 0,9448
2008 118,0 106,4 108,7 116,7 209.005 7.377.100 0,9185
2007 121,3 108,4 111,0 117,7 203.403 7.232.300 0,8894
2006 122,0 108,2 111,5 118,1 189.854 7.076.700 0,8899
2005 118,7 104,9 108,3 118,3 175.032 6.944.200 0,9053
2004 117,5 103,3 107,2 119,4 162.716 6.782.300 0,9058
2003 118,3 103,4 107,1 120,0 151.677 6.639.100 0,8957
2002 118,7 103,2 106,5 120,9 141.450 6.470.100 0,8642
2001 117,8 101,9 105,1 121,8 132.311 6.330.900 0,8609
2000 115,7 99,8 103,1 121,6 122.057 6.297.200 0,8442
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: INE. Comptabilitat Regional d'Espanya; Eurostat.
Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Espanya.
Unió Europea (UE-28=100) Unió Europea (UE-15=100) Zona euro (UM-19=100) PIB. Base 2010 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-28 =1)
2018 91,4 85,1 86,1 1.208.248 46.733.000 0,9147
2017 91,9 85,2 86,5 1.166.319 46.532.900 0,9081
2016 91,3 84,3 85,8 1.118.743 46.449.900 0,9010
2015 90,5 83,4 85,2 1.081.165 46.410.100 0,8845
2014 89,8 82,6 84,3 1.037.820 46.455.100 0,8986
2013 89,4 82,0 83,6 1.025.693 46.593.200 0,9186
2012 90,7 83,1 84,7 1.039.815 46.766.400 0,9196
2011 92,4 84,3 85,7 1.070.449 46.736.300 0,9466
2010 95,9 87,0 88,8 1.080.935 46.562.500 0,9500
2009 100,4 90,9 92,5 1.079.052 46.367.600 0,9448
2008 101,1 91,2 93,2 1.116.225 45.983.200 0,9185
2007 103,0 92,1 94,3 1.080.807 45.236.000 0,8894
2006 103,3 91,6 94,4 1.007.974 44.360.500 0,8899
2005 100,4 88,7 91,6 930.566 43.662.600 0,9053
2004 98,4 86,6 89,8 861.420 42.859.200 0,9058
2003 98,6 86,2 89,2 803.472 42.196.200 0,8957
2002 98,2 85,4 88,1 749.288 41.423.500 0,8642
2001 96,7 83,7 86,3 699.528 40.766.000 0,8609
2000 95,2 82,0 84,8 646.250 40.554.400 0,8442
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: INE. Comptabilitat Regional d'Espanya; Eurostat.
Nota: El concepte d'harmonitzat es refereix a Catalunya.

Darrera actualització: 10 de juliol de 2019.

Nota metodològica

El producte interior brut per habitant (PIBph) és una variable econòmica que s'utilitza com a indicador del nivell econòmic d'un territori. En territoris d'una certa dimensió és una mesura fiable del benestar de la població.

Les comparacions homogènies de macromagnituds entre diferents economies requereixen una unitat de compte específica: les paritats de poder de compra (PPC). El seu objectiu és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cadascun dels territoris, per tal d'eliminar les diferències que produeixen els diferents nivells de preus entre els territoris que són objecte de comparació.

Per mesurar aquesta variable econòmica a Catalunya, l'Idescat presenta índexs relatius a UE-28, UE-15, UM-19 i Espanya. La informació té dues dues opcions:

  • PIB per habitant (PIBph)
  • PIB harmonitzat per habitant (PIBHph)

Al final d'aquesta nota s'adjunta la relació de països inclosos en cada una de les àrees geogràfiques considerades.

El PIB per habitant s'obté a partir de les estimacions de l'Idescat del PIB (base 2010) i de la població a 1 de juliol. La base d'aquest PIB és el Marc Input-Output de Catalunya (MIOC) del 2011, elaborat per l'Idescat.

El PIB harmonitzat per habitant s'obté a partir de les estimacions per a Catalunya del PIB i la població de la Comptabilitat regional d'Espanya, de l'INE. El PIB harmonitzat (PIBH) s'ha elaborat a través de mètodes de repartiment de la variable estatal i, per tant, l'agregació de les estimacions regionals és congruent amb el total estatal. Per aquests motius són estimacions harmonitzades.

Segons les finalitats dels diferents usuaris resulta apropiat utilitzar el PIB o el PIBH. En aquest sentit es considera que es tracta d'una informació complementària amb prestacions analítiques diferenciades.

Les taules presenten les dades de referència a partir de les quals es construeixen els índexs. En el cas del PIBH, l'índex per habitant publicat es calcula a partir del PIB, població i PPC. Per acord entre Eurostat i els estats de la UE, el valor del PIB deles activitats "extraregio" no es reparteixen entre la resta de territoris de cada estat.

La comparació de macromagnituds entre diferents territoris dins d'un mateix estat planteja alguns problemes específics, equivalents al que succeeix entre diferents estats. Eurostat adopta la convenció d'assignar a totes les regions d'un estat la mateixa paritat de poder de compra, però els resultats de les comparacions regionals podrien variar significativament si s'apliquessin ajustos per recollir aquests diferencials.

Les estimacions del PIBph i del PIBHph són provisionals en la mesura que les variables originals que intervenen en el càlcul també ho són (PIB, població i tipus de canvi de les paritats de poder de compra). Per tant, aquestes dades poden ser revisades a partir de la incorporació de nova informació estadística.

Atès el diferent calendari de disponibilitat de les magnituds estimades per l'INE, Eurostat i l'Idescat, l'actualització de les dades es duu a terme en moments diferents. Per tant, el període de referència del PIB per habitant i del PIB harmonitzat per habitant no coincideix amb el dels Comptes econòmics anuals de Catalunya fins que Eurostat no actualitza les paritats de poder de compra.

Àrees geogràfiques:

  • Zona euro (UM-19): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • Unió Europea (UE-15): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit i Suècia.
  • Unió Europea (UE-28): UE-15 + Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca, Romania i Xipre.

Per garantir la congruència entre el PIBph ppc i el PIBHph ppc, aquesta estadística actualitzarà el PIB d’Espanya Revisió 2019 el mes de desembre del 2019. Fins a aquesta data conviuen estimacions de la Revisió estadística 2019 del PIB d’Espanya i estimacions en base 2010 de la Comptabilitat regional d’Espanya, i aquesta manca d’homogeneïtat impedeix actualitzar el PIBHph ppc.