Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Catalunya. Valor
Empreses concursades Per activitat econòmica agricultura i pesca indústria i energia construcció comerç transports i emmagatzematge hoteleria informació i comunicacions immobiliàries financeres i assegurances activitats professionals i tècniques activitats administratives i serveis auxiliars resta de serveis sense classificar Per dimensió 0 1 a 9 10 a 49 50 a 99 100 i més sense classificar
2019 (p) 1.043 4 134 113 259 60 73 58 41 82 72 58 89 182 562 172 22 16 89
2018 1.037 11 133 130 236 50 66 55 22 86 65 95 88 203 533 187 13 13 88
2017 820 5 111 90 196 33 33 45 32 70 53 67 85 164 424 116 18 13 85
2016 916 7 119 158 181 31 49 43 38 76 58 70 86 158 499 141 12 20 86
2015 981 11 148 182 222 25 52 38 41 72 42 59 89 152 486 222 18 14 89
2014 1.380 10 225 287 282 50 71 59 63 104 66 53 110 224 750 246 26 24 110
2013 1.866 11 360 434 368 69 78 49 93 126 71 87 120 255 954 453 51 33 120
2012 1.750 6 323 499 343 93 53 40 71 81 69 64 108 207 859 479 62 35 108
2011 1.288 4 274 396 257 55 20 30 37 57 52 35 71 156 632 383 29 17 71
2010 1.203 8 269 344 205 55 33 28 41 58 35 40 87 97 562 376 51 30 87
2009 1.287 2 360 376 234 42 19 23 33 44 39 41 74 114 502 511 53 33 74
2008 705 0 171 244 116 19 14 19 40 30 16 16 20 71 281 258 41 23 31
2007 258 5 101 54 54 3 4 1 9 4 9 11 3 26 88 107 15 14 8
2006 206 0 82 31 41 11 4 3 2 12 7 10 3 17 94 67 17 7 4
2005 192 0 93 20 32 8 5 4 5 8 4 10 3 8 63 85 16 16 4
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Espanya. Valor
Empreses concursades Per activitat econòmica agricultura i pesca indústria i energia construcció comerç transports i emmagatzematge hoteleria informació i comunicacions immobiliàries financeres i assegurances activitats professionals i tècniques activitats administratives i serveis auxiliars resta de serveis sense classificar Per dimensió 0 1 a 9 10 a 49 50 a 99 100 i més sense classificar
2019 (p) 4.464 68 598 557 1.098 223 317 167 146 334 233 293 430 727 2.322 816 88 81 430
2018 4.332 65 551 661 976 208 268 153 133 315 238 347 417 822 2.189 761 66 77 417
2017 4.261 54 559 656 937 172 235 170 155 350 211 342 420 760 2.173 729 98 81 420
2016 4.297 44 528 782 895 148 277 138 174 349 230 321 411 740 2.262 730 82 72 411
2015 5.097 70 642 1.031 1.100 172 302 187 172 390 222 319 490 841 2.623 967 91 85 490
2014 6.564 57 1.023 1.511 1.272 253 369 210 253 425 284 340 567 1.021 3.464 1.258 149 105 567
2013 9.143 83 1.575 2.430 1.687 316 400 217 373 573 455 360 674 1.301 4.526 2.175 278 189 674
2012 8.095 71 1.531 2.487 1.505 362 277 152 268 355 287 302 498 1.021 3.944 2.170 291 171 498
2011 5.910 64 1.125 1.914 1.049 265 188 100 189 263 192 189 372 710 2.778 1.702 198 150 372
2010 4.990 53 1.013 1.599 816 243 165 86 171 219 162 177 286 501 2.273 1.562 232 136 286
2009 5.175 47 1.245 1.733 891 195 104 72 135 185 152 137 279 424 2.064 1.923 295 190 279
2008 2.894 38 664 1.064 444 99 69 42 130 118 72 84 70 254 1.155 1.026 194 152 113
2007 1.033 21 324 256 204 31 30 24 30 31 29 41 12 86 396 382 77 63 29
2006 916 10 297 185 192 34 35 22 15 33 32 39 22 74 360 329 75 42 36
2005 927 9 329 159 185 43 35 20 29 37 32 31 18 79 339 338 69 60 42
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de febrer de 2020.

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

L'activitat econòmica de l'empresa es determina per seccions, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 2009 (CCAE-09), d'acord amb la informació del DIRCE.