Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 970 18,3
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 11 120,0
indústria i energia 126 13,5
construcció 123 36,7
comerç 221 12,8
transports i emmagatzematge 45 36,4
hoteleria 62 87,9
informació i comunicacions 55 22,2
immobiliàries financeres i assegurances 19 -40,6
activitats professionals i tècniques 80 14,3
activitats administratives i serveis auxiliars 59 11,3
resta de serveis 83 23,9
sense classificar 86 1,2
Per dimensió
0 181 10,4
1 a 9 496 17,0
10 a 49 181 56,0
50 a 99 13 -27,8
100 i més 13 0,0
sense classificar 86 1,2
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 4.131 -3,1
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 59 9,3
indústria i energia 537 -3,9
construcció 628 -4,3
comerç 936 -0,1
transports i emmagatzematge 201 16,9
hoteleria 256 8,9
informació i comunicacions 150 -11,8
immobiliàries financeres i assegurances 124 -20,0
activitats professionals i tècniques 291 -16,9
activitats administratives i serveis auxiliars 224 6,2
resta de serveis 317 -7,3
sense classificar 408 -2,9
Per dimensió
0 758 -0,3
1 a 9 2.085 -4,0
10 a 49 744 2,1
50 a 99 63 -35,7
100 i més 73 -9,9
sense classificar 408 -2,9
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2019. Propera actualització: 6 de febrer de 2020

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

L'activitat econòmica de l'empresa es determina per seccions, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 2009 (CCAE-09), d'acord amb la informació del DIRCE.