Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total exportacions 69.669,2 6,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.525,5 -8,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli 2.834,4 115,4
Alimentació i begudes 8.478,4 6,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.800,3 6,0
Indústries químiques 16.682,7 7,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 4.214,6 11,3
Maquinària i equips mecànics 4.345,2 2,7
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 1.065,2 2,9
Equips elèctrics i electrònics 4.579,7 11,1
Vehicles de motor i altres materials de transport 11.614,3 -4,2
Resta branques d'activitat 7.878,0 6,1
No classificats 650,9 38,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total exportacions 276.142,9 7,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 16.118,2 -1,7
Productes energètics; extracció i refinació petroli 13.643,9 52,7
Alimentació i begudes 31.139,2 10,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 20.710,4 8,3
Indústries químiques 35.971,3 9,4
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24.980,5 15,5
Maquinària i equips mecànics 16.711,8 6,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 3.742,7 8,4
Equips elèctrics i electrònics 13.974,5 6,3
Vehicles de motor i altres materials de transport 60.469,7 -1,3
Resta branques d'activitat 32.195,9 10,0
No classificats 6.485,0 -0,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

L'any 2017, segons dades definitives, Catalunya va exportar mercaderies per valor de 69.669,2 milions d'euros, xifra que suposa un increment anual del 6,9%. Destaca el creixement del 115,4% de productes energètics; extracció i refinació petroli, i el de metal·lúrgia i productes metàl·lics (11,3%). En sentit contrari, només registren decrements agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (−8,2%) i vehicles de motor i altres materials de transport (−4,2%). A Espanya, les exportacions van créixer un 7,7%, si es compara amb l'any 2016.

Data de publicació: 2 de març del 2018. Sèries revisades el 13 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

S'ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de branques d'activitat des de l'any 1994, seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: