Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya. 2017 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 70.847,4 8,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.548,5 -6,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli 2.755,9 114,6
Alimentació i begudes 8.564,6 6,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.825,9 5,8
Indústries químiques 16.709,5 7,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 4.221,1 12,7
Maquinària i equips mecànics 4.340,4 4,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 1.055,0 2,0
Equips elèctrics i electrònics 4.557,1 10,2
Vehicles de motor i altres materials de transport 12.627,7 4,5
Resta branques d'activitat 8.011,4 6,8
No classificats 630,4 24,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya. 2017 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 277.125,7 8,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 16.011,8 -1,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli 13.352,1 51,5
Alimentació i begudes 31.209,9 10,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 20.700,3 7,8
Indústries químiques 36.007,3 9,6
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24.389,8 13,3
Maquinària i equips mecànics 16.628,6 6,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 3.774,4 7,2
Equips elèctrics i electrònics 13.906,6 5,5
Vehicles de motor i altres materials de transport 62.195,5 4,5
Resta branques d'activitat 32.607,9 10,7
No classificats 6.341,5 -0,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va exportar mercaderies per valor de 70.847,4 milions d'euros, xifra que suposa un increment anual del 8,7%. Destaca l'increment del 114,6% de productes energètics; extracció i refinació petroli, i el de metal·lúrgia i productes metàl·lics (12,7%), entre d'altres. En sentit contrari, només registra decrements agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (-6,3%). A Espanya, les exportacions van créixer un 8,9%, si es compara amb l'any 2016.

Data de publicació: 2 de març del 2018.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

S'ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de branques d'activitat des de l'any 1994, seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: