Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 70.038,2 3,2
Nivell tecnològic alt 8.744,7 18,2
productes farmacèutics 6.331,8 23,4
productes informàtics, electrònics i òptics 2.330,8 3,8
altres 82,1 220,0
Nivell tecnològic mitjà alt 31.974,1 -3,5
productes químics 11.985,2 -0,6
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 18.850,5 -5,3
altres 1.138,3 -2,8
Nivell tecnològic mitjà baix 10.421,3 6,6
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.616,2 -1,1
productes metàl·lics 1.887,8 -1,6
altres 2.917,3 34,0
Nivell tecnològic baix 18.898,1 7,8
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 17.209,0 7,9
altres 1.689,1 7,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 260.392,9 2,3
Nivell tecnològic alt 26.741,6 11,6
productes farmacèutics 12.161,9 9,8
productes informàtics, electrònics i òptics 7.252,7 11,3
altres 7.327,0 15,1
Nivell tecnològic mitjà alt 111.333,0 0,0
productes químics 26.690,1 0,3
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 80.145,4 -0,8
altres 4.497,4 15,1
Nivell tecnològic mitjà baix 57.084,0 0,2
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 32.394,8 0,4
productes metàl·lics 8.774,6 1,9
altres 15.914,6 -1,3
Nivell tecnològic baix 65.234,3 4,7
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 60.774,6 4,7
altres 4.459,7 5,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.