Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 67.839,5 0,6
Nivell tecnològic alt 7.399,8 1,2
productes farmacèutics 5.129,3 1,6
productes informàtics, electrònics i òptics 2.244,8 -0,2
altres 25,7 60,7
Nivell tecnològic mitjà alt 33.137,8 2,3
productes químics 12.062,1 3,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 19.904,1 0,8
altres 1.171,6 16,4
Nivell tecnològic mitjà baix 9.777,1 -4,2
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.681,2 4,2
productes metàl·lics 1.919,0 -0,1
altres 2.177,0 -23,1
Nivell tecnològic baix 17.524,8 -0,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.955,1 -0,5
altres 1.569,7 3,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 254.558,6 2,7
Nivell tecnològic alt 23.955,4 -3,9
productes farmacèutics 11.072,7 1,2
productes informàtics, electrònics i òptics 6.517,7 -2,7
altres 6.365,1 -12,6
Nivell tecnològic mitjà alt 111.324,1 2,7
productes químics 26.615,3 6,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 80.800,7 1,4
altres 3.908,1 5,7
Nivell tecnològic mitjà baix 56.989,5 8,7
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 32.255,9 5,9
productes metàl·lics 8.612,1 2,4
altres 16.121,6 18,9
Nivell tecnològic baix 62.289,5 0,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 58.069,7 0,2
altres 4.219,8 3,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.