Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 67.461,2 8,9
Nivell tecnològic alt 7.314,9 9,0
productes farmacèutics 5.050,4 4,3
productes informàtics, electrònics i òptics 2.248,5 21,2
altres 16,0 13,4
Nivell tecnològic mitjà alt 32.395,0 5,4
productes químics 11.649,0 9,0
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 19.739,8 3,2
altres 1.006,2 10,4
Nivell tecnològic mitjà baix 10.206,4 27,9
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.454,4 12,5
productes metàl·lics 1.921,0 3,2
altres 2.831,0 122,1
Nivell tecnològic baix 17.544,9 6,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 16.030,4 5,6
altres 1.514,5 12,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 247.766,2 9,2
Nivell tecnològic alt 24.923,4 12,1
productes farmacèutics 10.939,6 2,2
productes informàtics, electrònics i òptics 6.699,7 10,7
altres 7.284,1 33,1
Nivell tecnològic mitjà alt 108.376,9 5,0
productes químics 24.982,6 12,9
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 79.697,9 2,1
altres 3.696,4 23,7
Nivell tecnològic mitjà baix 52.433,2 17,4
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 30.465,1 9,6
productes metàl·lics 8.408,3 7,6
altres 13.559,7 49,9
Nivell tecnològic baix 62.032,7 9,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 57.965,0 9,4
altres 4.067,7 5,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 67.641,2 milions d'euros, dada que suposa un increment anual del 8,9%. Per contingut tecnològic, augmenten tant el nivell alt (9%), com el mitjà alt (5,4%), el mitjà baix (27,9%) i el baix (6,1%). Es destaca el creixement de productes informàtics, electrònics i òptics (21,2%). Pel que fa a Espanya, les exportacions de productes industrials van augmentar un 9,2% respecte al 2016.

Data de publicació: 2 de març del 2018.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: