Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 67.839,5 0,6
Nivell tecnològic alt 7.399,8 1,2
productes farmacèutics 5.129,3 1,6
productes informàtics, electrònics i òptics 2.244,8 -0,2
altres 25,7 60,7
Nivell tecnològic mitjà alt 33.137,8 2,3
productes químics 12.062,1 3,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 19.904,1 0,8
altres 1.171,6 16,4
Nivell tecnològic mitjà baix 9.777,1 -4,2
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.681,2 4,2
productes metàl·lics 1.919,0 -0,1
altres 2.177,0 -23,1
Nivell tecnològic baix 17.524,8 -0,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.955,1 -0,5
altres 1.569,7 3,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 254.558,6 2,7
Nivell tecnològic alt 23.955,4 -3,9
productes farmacèutics 11.072,7 1,2
productes informàtics, electrònics i òptics 6.517,7 -2,7
altres 6.365,1 -12,6
Nivell tecnològic mitjà alt 111.324,1 2,7
productes químics 26.615,3 6,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 80.800,7 1,4
altres 3.908,1 5,7
Nivell tecnològic mitjà baix 56.989,5 8,7
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 32.255,9 5,9
productes metàl·lics 8.612,1 2,4
altres 16.121,6 18,9
Nivell tecnològic baix 62.289,5 0,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 58.069,7 0,2
altres 4.219,8 3,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

L'any 2018, segons dades provisionals, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 67.839,5 milions d'euros, dada que suposa un increment anual del 0,6%. Per contingut tecnològic, augmenten tant el nivell alt (1,2%), com el mitjà alt (2,3%). En sentit contrari, baixen el mitjà baix (−4,2%) i el baix (−0,1%). Es destaca el creixement de cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (4,2%). Pel que fa a Espanya, les exportacions de productes industrials van augmentar un 2,7% respecte al 2017.

Data de publicació: 27 de febrer del 2019.

Dades trimestrals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.