Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 66.327,4 6,9
Nivell tecnològic alt 7.335,6 9,5
Unió Europea 3.802,8 12,4
resta del món 3.532,7 6,6
Nivell tecnològic mitjà alt 31.367,5 1,8
Unió Europea 21.105,1 -0,9
resta del món 10.262,4 7,9
Nivell tecnològic mitjà baix 10.255,7 27,3
Unió Europea 6.548,3 18,1
resta del món 3.707,5 47,6
Nivell tecnològic baix 17.368,6 5,4
Unió Europea 11.400,7 6,4
resta del món 5.967,9 3,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 247.063,6 8,0
Nivell tecnològic alt 24.375,2 2,4
Unió Europea 14.861,9 2,8
resta del món 9.513,3 1,8
Nivell tecnològic mitjà alt 107.338,9 3,9
Unió Europea 72.822,6 1,8
resta del món 34.516,4 8,6
Nivell tecnològic mitjà baix 53.422,9 19,1
Unió Europea 31.788,4 17,1
resta del món 21.634,6 22,0
Nivell tecnològic baix 61.926,4 9,1
Unió Europea 40.978,7 9,6
resta del món 20.947,8 8,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

L'any 2017, segons dades definitives, les exportacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 66.327,4 milions d'euros, un 6,9% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic, augmenta el nivell alt un 9,5%, el mitjà alt un 1,8%, el mitjà baix un 27,3% i el baix un 5,4%. Es destaca l'increment de les vendes de nivell tecnològic mitjà baix a la resta del món (47,6%). Pel que fa a Espanya, les exportacions de productes industrials van pujar un 8% respecte al 2016.

Data de publicació: 5 de març del 2018. Sèries revisades el 13 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: