Saltar al contingut principal

Importacions. Per destinació econòmica dels béns

Importacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total importacions 90.898,9 6,7
Béns de consum 30.465,3 5,0
aliments, begudes i tabac 5.429,6 3,4
altres béns de consum 25.035,7 5,4
Béns de capital 6.201,0 4,7
maquinària i altres béns d'equipament 4.322,7 6,2
material de transport i altres béns de capital 1.878,3 1,5
Béns intermedis 54.232,6 7,9
prod.agricultura, silvicultura i pesca 2.521,6 -10,5
prod.energètics i industrials 51.711,0 9,0
No classificats 0,0 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Importacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total importacions 319.647,3 5,7
Béns de consum 88.277,3 3,5
aliments, begudes i tabac 22.379,1 2,8
altres béns de consum 65.898,1 3,7
Béns de capital 27.166,0 3,5
maquinària i altres béns d'equipament 18.873,4 5,5
material de transport i altres béns de capital 8.292,6 -0,9
Béns intermedis 204.204,0 7,0
prod.agricultura, silvicultura i pesca 6.800,7 0,8
prod.energètics i industrials 197.403,3 7,2
No classificats 0,0 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de febrer de 2019. Sèries revisades el 20 de desembre de 2019.

Dades mensuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.