Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 83.087,0 2,9
Nivell tecnològic alt 11.201,7 11,2
productes farmacèutics 6.283,1 23,7
productes informàtics, electrònics i òptics 4.794,7 -2,2
altres 123,9 36,4
Nivell tecnològic mitjà alt 39.448,0 0,2
productes químics 13.162,2 0,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 24.223,2 0,0
altres 2.062,6 0,9
Nivell tecnològic mitjà baix 12.364,2 4,3
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.542,1 -0,8
productes metàl·lics 1.940,6 -0,3
altres 3.881,5 17,4
Nivell tecnològic baix 20.073,0 3,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 17.563,3 3,3
altres 2.509,7 2,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 265.236,5 2,8
Nivell tecnològic alt 42.837,6 5,1
productes farmacèutics 16.560,2 10,8
productes informàtics, electrònics i òptics 21.529,6 2,7
altres 4.747,9 -2,2
Nivell tecnològic mitjà alt 114.499,4 2,5
productes químics 29.884,6 2,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 78.401,8 2,2
altres 6.213,0 7,3
Nivell tecnològic mitjà baix 42.484,2 0,2
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 25.973,6 -0,9
productes metàl·lics 6.958,4 1,9
altres 9.552,3 2,1
Nivell tecnològic baix 65.415,3 3,6
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 58.572,7 3,5
altres 6.842,6 4,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.