Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 80.755,3 6,6
Nivell tecnològic alt 10.070,2 8,2
productes farmacèutics 5.079,0 16,9
productes informàtics, electrònics i òptics 4.900,4 -0,2
altres 90,8 75,6
Nivell tecnològic mitjà alt 39.386,5 8,2
productes químics 13.112,8 10,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 24.228,9 6,8
altres 2.044,8 13,2
Nivell tecnològic mitjà baix 11.848,9 10,7
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.595,4 5,7
productes metàl·lics 1.946,2 3,4
altres 3.307,3 28,1
Nivell tecnològic baix 19.449,7 0,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 17.004,8 0,3
altres 2.444,9 2,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 257.983,9 3,8
Nivell tecnològic alt 40.776,8 0,7
productes farmacèutics 14.949,9 9,5
productes informàtics, electrònics i òptics 20.973,1 5,4
altres 4.853,8 -30,1
Nivell tecnològic mitjà alt 111.659,7 5,3
productes químics 29.177,3 9,1
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 76.690,8 3,8
altres 5.791,6 5,7
Nivell tecnològic mitjà baix 42.408,0 6,8
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 26.220,9 7,7
productes metàl·lics 6.827,9 2,9
altres 9.359,2 7,2
Nivell tecnològic baix 63.139,3 1,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 56.586,1 1,4
altres 6.553,2 2,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.