Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 76.034,6 7,1
Nivell tecnològic alt 9.379,0 7,5
productes farmacèutics 4.382,7 4,4
productes informàtics, electrònics i òptics 4.944,8 10,4
altres 51,6 5,6
Nivell tecnològic mitjà alt 36.550,8 6,5
productes químics 11.979,6 8,9
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 22.759,2 5,1
altres 1.812,1 9,8
Nivell tecnològic mitjà baix 10.740,2 12,8
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.248,7 14,9
productes metàl·lics 1.888,1 10,9
altres 2.603,3 9,5
Nivell tecnològic baix 19.364,5 5,0
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 16.965,9 4,4
altres 2.398,6 9,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 249.066,8 7,1
Nivell tecnològic alt 40.336,0 7,9
productes farmacèutics 13.849,4 0,7
productes informàtics, electrònics i òptics 20.267,1 9,6
altres 6.219,5 21,5
Nivell tecnològic mitjà alt 106.403,4 5,9
productes químics 26.867,0 8,8
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 74.069,3 4,9
altres 5.467,2 5,6
Nivell tecnològic mitjà baix 39.978,6 9,2
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 24.464,3 15,2
productes metàl·lics 6.670,4 9,5
altres 8.843,9 -4,6
Nivell tecnològic baix 62.348,8 7,3
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 55.940,3 7,5
altres 6.408,5 5,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

L'any 2017, segons dades definitives, les importacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 76.034,6 milions d'euros, un 7,1% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic creixen tant el nivell alt (7,5%), com el mitjà alt (6,5%), el mitjà baix (12,8%) i el baix (5%). Es destaca el creixement de cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (14,9%). Pel que fa a Espanya, les importacions de productes industrials van registrar un increment del 7,1%.

Data de publicació: 5 de març del 2018. Sèries revisades el 13 de desembre del 2018. Propera actualització: 27 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: