Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 75.762,9 6,4
Nivell tecnològic alt 9.307,8 6,1
Unió Europea 5.220,5 5,0
resta del món 4.087,3 7,6
Nivell tecnològic mitjà alt 36.395,4 5,8
Unió Europea 25.109,9 4,0
resta del món 11.285,5 9,9
Nivell tecnològic mitjà baix 10.704,8 12,0
Unió Europea 6.293,4 8,3
resta del món 4.411,4 17,7
Nivell tecnològic baix 19.354,8 4,9
Unió Europea 9.551,4 0,2
resta del món 9.803,4 10,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 248.512,8 6,7
Nivell tecnològic alt 40.504,0 7,8
Unió Europea 23.049,3 9,8
resta del món 17.454,7 5,2
Nivell tecnològic mitjà alt 106.068,4 5,4
Unió Europea 76.997,2 3,5
resta del món 29.071,2 11,0
Nivell tecnològic mitjà baix 39.717,4 8,4
Unió Europea 24.515,0 13,2
resta del món 15.202,4 1,5
Nivell tecnològic baix 62.222,9 7,3
Unió Europea 29.393,7 2,4
resta del món 32.829,3 12,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

L'any 2017, segons dades provisionals, les importacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 75.762,9 milions d'euros, un 6,4% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic augmenten els nivells alt (6,1%), mitjà alt (5,8%), mitjà baix (12%) i baix (4,9%). Cal destacar el creixement de les importacions de la resta del món de productes de nivell tecnològic mitjà baix (17,7%). Pel que fa a Espanya, les importacions de productes industrials van augmentar un 6,7% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 5 de març del 2018.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: