Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. Valor
Total Per branques d'activitat (CCAE-2009) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis Per àrees econòmiques OCDE Unió Europea (UE-28) Amèrica del Nord Amèrica Llatina Resta d'Amèrica Àsia i Oceania Àfrica Paradisos fiscals
2018 5.208,5 3.035,9 0,0 146,2 10,7 3,0 8,7 1.788,9 125,4 40,2 3,5 4,5 19,3 3,3 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4.928,2 4.468,2 439,7 209,5 25,7 61,0 0,4 4,1
2017 2.472,2 126,6 0,7 212,3 75,0 0,1 9,3 638,0 1.095,1 148,9 2,7 28,7 103,4 13,6 2,1 0,1 0,0 14,4 1,3 1.799,8 1.136,8 575,8 660,4 1,1 64,3 2,6 17,2
2016 2.104,6 4,6 0,0 364,0 2,9 19,8 34,9 811,1 551,0 28,3 73,0 10,2 160,2 22,1 4,9 0,0 2,8 14,8 0,1 1.071,6 718,5 278,5 1.043,0 7,3 19,1 24,9 0,8
2015 1.200,3 0,0 4,6 359,4 26,0 105,7 125,0 222,3 24,4 4,5 28,0 96,9 105,8 35,0 4,0 0,0 0,0 58,6 0,0 758,9 530,1 93,6 487,2 0,4 40,3 23,2 9,1
2014 3.003,5 18,4 1,7 545,0 0,2 1.445,7 20,7 558,5 88,7 14,6 18,9 201,6 56,0 12,1 2,1 0,0 0,4 18,8 0,1 2.338,1 1.713,6 561,4 603,2 24,1 55,8 20,6 0,1
2013 2.127,8 27,2 0,0 1.068,9 0,1 7,4 237,2 255,7 88,4 1,4 87,3 168,8 111,2 50,3 5,0 0,0 0,5 18,1 0,1 1.575,2 1.230,9 222,8 597,0 6,9 40,8 7,5 7,0
2012 2.277,9 20,8 0,1 501,4 1,6 6,1 304,7 1.032,9 10,9 6,4 33,0 27,1 267,6 36,0 8,6 0,1 0,0 20,3 0,2 1.337,2 965,0 92,4 618,4 327,0 75,0 12,4 3,6
2011 2.566,3 1,0 0,9 647,0 12,1 8,2 105,7 1.343,6 23,9 28,7 81,8 85,6 151,9 7,8 56,8 0,1 3,8 7,3 0,0 1.645,0 429,2 904,9 731,0 2,5 189,5 51,7 2,3
2010 1.804,2 2,3 11,1 308,7 1,4 4,9 85,0 138,7 3,7 59,3 2,8 956,5 121,2 15,5 2,3 0,1 0,0 89,0 1,7 1.131,7 914,3 59,3 211,8 2,5 440,5 27,1 2,5
2009 1.581,0 0,0 3,7 720,0 1,1 1,2 97,6 358,4 75,6 72,1 28,5 20,6 90,3 68,8 1,4 0,4 1,4 39,9 0,0 1.207,9 806,7 115,0 241,8 7,5 56,4 55,7 12,3
2008 3.944,9 2,8 8,1 1.971,3 42,9 90,9 147,8 654,9 63,6 171,3 27,6 514,1 147,2 53,8 10,7 0,0 15,4 22,0 0,3 2.962,9 2.631,8 197,1 196,2 0,0 277,5 571,1 7,1
2007 7.761,4 0,7 0,0 4.330,1 10,2 147,6 195,0 656,9 76,4 111,5 1.256,7 657,6 165,0 50,5 65,9 0,0 0,5 36,6 0,0 5.331,2 4.654,8 411,2 2.296,9 1,8 130,5 49,2 3,6
2006 6.389,1 1,8 1,7 1.857,4 67,7 235,8 605,0 323,3 1.401,0 369,8 120,8 711,2 381,5 210,8 13,9 0,6 55,2 31,6 0,0 5.715,9 5.322,1 217,0 369,5 3,2 187,5 73,6 0,1
2005 2.897,9 0,4 0,0 1.127,5 17,4 25,4 58,7 846,9 352,4 207,5 32,1 86,6 14,4 43,2 3,1 0,0 50,3 31,7 0,1 2.269,2 1.926,5 110,0 728,7 1,0 42,0 31,0 2,4
2004 5.157,8 0,9 0,0 1.951,9 420,2 114,9 24,3 568,2 243,0 86,0 75,7 49,4 1.582,6 17,1 4,3 0,0 0,8 18,4 0,0 4.738,5 4.256,5 408,0 408,1 0,1 47,8 14,7 0,0
2003 4.636,1 0,3 0,0 3.871,2 39,8 19,8 33,6 345,8 16,4 97,9 11,2 135,3 15,8 25,1 2,8 0,0 5,8 15,4 0,0 3.927,9 3.826,2 69,1 614,4 0,2 28,1 83,8 2,6
2002 2.522,9 42,3 0,0 1.023,3 11,6 1,2 44,2 451,0 161,2 29,3 26,3 366,2 2,7 8,4 186,8 0,0 166,1 2,2 0,0 2.062,0 1.113,1 520,1 175,4 180,1 89,7 59,1 0,0
2001 2.249,4 0,7 0,0 903,9 150,8 9,4 15,0 316,3 8,5 125,8 29,0 594,2 29,3 19,5 19,7 0,0 2,8 24,4 0,0 1.538,1 578,6 690,5 840,2 1,6 77,7 10,8 27,7
2000 6.232,9 0,0 0,2 3.673,6 330,1 52,2 22,6 658,5 132,7 167,3 74,2 1.062,1 10,1 26,3 0,4 0,2 0,0 22,3 0,1 5.230,9 2.995,3 96,1 847,6 48,9 58,6 14,3 51,5
1999 4.699,0 0,4 0,4 2.046,8 113,6 581,7 27,4 192,2 59,8 57,3 24,3 1.382,7 28,8 141,8 1,1 0,2 0,0 40,2 0,3 3.703,8 2.744,6 51,9 1.081,4 1,7 30,9 7,5 1,7
1998 1.596,5 1,4 49,6 999,4 59,2 90,2 27,3 91,4 13,3 38,6 26,7 163,3 14,1 3,8 10,0 0,0 1,2 5,6 1,5 1.006,9 873,0 52,2 483,8 1,1 13,0 154,7 1,5
1997 1.022,6 0,0 0,0 357,9 324,8 11,2 1,9 73,5 2,0 1,4 17,1 46,2 0,2 179,1 0,2 0,0 0,2 6,7 0,1 472,2 280,7 168,6 505,0 0,0 7,5 7,6 3,9
1996 377,3 0,3 0,1 241,6 0,0 7,8 24,8 43,0 8,0 4,8 29,2 10,3 1,8 4,1 0,0 0,0 0,3 1,1 0,0 184,3 143,2 13,8 158,3 37,3 3,5 7,1 38,1
1995 547,9 0,2 0,0 142,8 0,0 26,1 39,0 47,3 2,6 1,0 21,1 243,0 20,9 1,8 0,3 0,0 0,0 1,9 0,0 447,1 364,6 30,1 56,0 10,7 20,0 19,8 19,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. Valor
Total Per branques d'activitat (CCAE-2009) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis Per àrees econòmiques OCDE Unió Europea (UE-28) Amèrica del Nord Amèrica Llatina Resta d'Amèrica Àsia i Oceania Àfrica Paradisos fiscals
2018 22.415,5 3.227,0 22,4 2.529,9 1.121,6 135,0 1.613,2 2.572,7 227,6 251,6 949,9 8.351,5 1.181,6 92,3 109,3 0,1 4,0 21,9 4,0 17.218,1 9.374,2 2.515,7 9.662,3 56,1 329,2 89,8 36,9
2017 38.004,8 260,9 3.089,0 18.363,4 1.580,9 24,5 1.441,1 2.728,3 3.801,3 330,8 2.733,7 2.437,2 473,6 160,2 211,2 1,0 286,9 61,4 19,2 31.822,4 24.225,1 4.893,8 6.907,3 378,1 1.094,4 92,8 168,2
2016 38.643,4 220,3 1.130,6 6.324,9 4.495,8 149,9 2.925,6 8.868,3 1.530,5 96,5 2.827,5 7.391,5 1.357,4 159,8 388,1 1,1 9,9 765,4 0,4 32.196,2 21.009,1 5.607,0 10.922,8 120,9 575,7 180,3 87,5
2015 31.865,1 304,0 9.677,9 2.457,1 1.583,5 135,4 2.572,5 915,9 666,3 130,8 5.830,2 6.061,7 1.107,5 169,7 151,6 1,4 6,9 91,0 1,7 22.981,5 9.274,8 10.415,5 10.735,3 104,5 452,9 307,0 83,7
2014 31.829,3 158,1 2.520,9 2.226,0 2.491,1 1.589,0 2.222,8 4.942,7 539,4 72,7 724,0 13.347,1 513,7 248,1 108,7 4,8 42,8 55,8 21,7 20.923,8 11.057,3 3.470,2 13.601,0 2.042,4 1.007,5 184,8 2.077,8
2013 25.980,5 104,1 732,2 4.716,0 1.389,3 44,3 1.421,3 731,1 1.417,3 26,9 5.325,3 8.718,1 870,0 318,2 113,6 5,3 8,6 37,4 1,5 15.967,7 13.141,8 916,4 9.978,8 165,2 754,5 90,5 232,8
2012 18.134,2 66,1 1.001,4 2.701,0 832,2 67,7 1.269,0 2.659,6 243,9 100,4 2.623,4 4.973,8 458,6 431,7 206,6 37,7 180,8 268,3 12,1 13.400,8 8.718,3 1.126,8 6.625,9 409,0 463,0 104,0 142,8
2011 33.516,1 73,7 593,2 3.685,9 2.475,5 36,8 2.304,7 2.418,6 3.979,2 118,4 474,7 16.094,3 560,5 499,2 131,0 4,2 3,8 56,4 6,0 25.457,9 15.155,4 3.290,5 8.501,4 133,9 1.127,3 342,1 152,5
2010 31.170,0 73,2 286,2 2.367,0 2.180,5 42,2 2.159,1 831,4 218,7 233,1 7.636,2 14.219,2 426,7 296,5 86,3 5,2 0,2 100,5 7,7 26.999,7 19.390,1 3.128,1 5.777,7 71,5 1.999,7 184,2 86,4
2009 20.176,5 59,5 762,1 2.182,7 2.894,9 12,3 1.506,4 1.143,6 448,9 155,7 1.528,5 8.352,6 502,9 350,1 172,7 12,2 3,8 85,0 2,7 16.323,0 7.590,9 5.715,4 4.810,2 184,2 387,6 384,8 176,3
2008 38.481,7 117,1 1.433,5 7.408,2 6.009,3 265,0 2.072,7 3.168,6 493,0 278,0 371,1 14.617,1 1.529,7 413,9 114,5 57,0 54,1 78,3 0,7 31.413,9 17.387,3 8.284,5 7.514,1 140,9 1.536,7 1.224,4 334,5
2007 98.930,5 195,8 126,1 11.424,8 20.934,5 251,8 3.866,3 2.013,3 832,1 699,6 15.001,3 41.293,2 1.064,7 466,5 376,2 28,5 70,1 277,4 8,3 91.790,2 75.603,7 10.063,8 9.017,9 163,2 1.718,2 327,4 202,0
2006 61.029,3 136,2 363,0 5.779,1 1.018,5 2.743,3 4.996,6 1.782,0 5.631,0 853,9 25.508,9 9.744,3 1.304,7 416,5 226,0 251,1 61,4 211,8 1,1 56.555,3 49.055,8 6.500,2 3.347,4 263,0 299,2 849,8 299,9
2005 31.020,3 90,3 16,7 6.667,4 358,1 93,7 5.006,8 2.335,9 1.990,4 591,6 7.353,1 5.860,3 326,7 63,6 40,8 1,1 88,6 134,9 0,4 25.667,4 21.151,0 2.329,4 5.068,3 37,4 170,1 705,3 105,3
2004 37.680,1 54,8 4,2 5.884,2 917,2 116,7 565,2 3.307,3 824,5 165,4 4.873,1 18.037,4 1.772,4 37,4 155,3 0,0 915,0 49,9 0,0 34.178,0 27.910,0 1.553,7 6.757,4 372,5 194,6 88,4 373,5
2003 19.776,3 28,6 1.168,5 8.295,9 2.344,3 85,7 440,4 1.681,2 937,1 226,3 1.069,1 2.895,8 184,5 125,7 192,1 0,0 8,3 92,7 0,0 13.696,8 10.976,3 1.733,5 4.802,8 349,9 125,8 1.755,7 426,3
2002 26.013,3 65,4 2.100,7 5.473,0 702,6 39,5 1.076,6 1.740,6 637,7 339,5 8.582,4 4.361,8 160,0 86,3 422,9 0,4 190,5 20,0 13,6 20.128,4 13.916,5 1.852,7 6.264,2 248,3 1.393,2 685,2 77,7
2001 27.026,1 98,4 48,4 7.348,4 3.452,9 343,8 519,3 1.696,8 612,2 508,3 6.197,6 4.419,0 84,6 1.278,7 335,0 0,2 2,8 79,5 0,3 19.496,8 14.641,5 1.793,4 9.226,6 293,9 113,7 66,0 320,8
2000 49.712,4 66,0 1,6 7.812,6 1.544,7 227,6 266,8 1.168,0 336,5 358,4 18.554,1 18.373,9 85,9 783,8 48,5 0,2 7,4 74,8 1,6 27.292,6 13.468,0 7.425,0 25.336,3 542,2 274,7 118,1 593,4
1999 42.776,9 52,1 14.340,3 6.410,3 5.254,6 676,4 292,1 962,8 722,1 607,1 6.254,0 6.589,4 178,4 259,2 7,3 0,9 54,3 112,3 3,3 11.129,7 7.888,7 881,7 31.016,7 1.332,4 308,7 234,5 1.115,6
1998 13.764,3 44,5 101,6 2.237,1 1.675,6 103,8 557,4 632,9 174,9 279,5 2.835,6 4.716,7 143,3 60,4 32,7 0,0 29,3 29,7 109,3 5.492,8 3.551,3 1.256,3 7.871,9 453,9 47,9 179,7 536,8
1997 9.502,3 91,8 46,4 1.841,6 1.709,8 23,3 91,4 368,5 52,9 132,8 1.384,3 3.388,9 35,6 222,0 90,1 9,3 0,8 12,2 0,4 3.355,4 2.597,6 512,5 6.056,2 170,5 38,4 32,2 136,8
1996 4.776,7 28,1 198,5 656,4 244,3 15,6 127,9 576,0 427,7 21,1 733,9 1.571,9 106,7 37,9 25,0 0,0 1,4 4,2 0,0 1.746,6 1.148,1 481,1 2.754,2 245,4 22,5 38,3 273,3
1995 5.996,4 26,1 15,0 959,2 168,6 29,4 114,4 406,1 52,7 70,5 122,7 3.852,7 50,0 13,9 111,6 0,0 1,1 2,2 0,0 4.131,2 2.342,9 325,3 783,8 1.073,8 59,5 37,2 1.130,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

Darrera actualització: 21 de març de 2019. Propera actualització: 20 de març de 2020

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.