Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. Índex (mitjana anual)
Índex general Aliments i begudes no alcohòliques Begudes alcohòliques i tabac Vestit i calçat Habitatge Parament de casa Medicina Transports Comunicacions Esbarjo i cultura Ensenyament Hotels, cafès i restaurants Altres béns i serveis
2018 104,1 103,7 103,5 101,6 105,7 100,7 102,0 108,8 103,4 101,5 101,6 104,1 102,8
2017 102,2 101,7 101,6 100,6 103,2 100,3 101,2 104,7 101,2 101,6 100,9 102,2 101,5
2016 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015 99,9 98,4 99,6 99,3 103,7 99,0 99,8 102,0 97,5 100,6 98,9 98,7 98,0
2014 100,1 96,6 98,5 98,9 105,4 98,9 99,7 106,9 99,4 100,5 97,7 97,8 96,1
2013 100,0 96,5 97,3 98,7 103,6 99,0 99,0 108,0 105,8 101,2 96,8 97,2 94,6
2012 98,3 93,9 91,7 98,5 101,9 97,3 94,2 108,1 110,6 99,9 87,6 96,4 92,1
2011 95,5 91,6 86,6 98,1 97,1 95,8 87,8 102,9 114,5 98,8 82,1 94,9 89,7
2010 92,5 89,7 79,0 97,7 91,1 94,6 88,6 95,2 115,4 98,7 79,6 93,3 86,8
2009 90,7 89,9 71,5 97,9 88,2 93,4 89,3 89,1 116,3 99,9 77,2 91,8 84,2
2008 90,5 89,9 66,0 99,4 86,9 91,8 89,3 94,6 117,2 100,0 73,7 89,8 81,6
2007 87,0 85,2 63,5 98,6 81,5 89,7 89,1 89,4 117,2 99,7 70,6 85,7 78,8
2006 84,5 82,3 59,2 97,4 78,3 87,2 90,1 87,6 117,2 99,9 66,4 81,3 75,9
2005 81,5 79,1 58,1 95,4 73,6 84,7 88,8 83,9 118,9 99,3 63,6 77,7 73,0
2004 78,4 76,4 55,5 93,3 69,6 82,4 87,7 78,5 121,0 98,5 60,3 74,2 70,5
2003 75,8 73,5 53,4 90,1 67,3 80,7 87,0 74,8 122,5 97,5 57,8 70,9 67,9
2002 73,2 70,2 51,6 86,1 65,2 78,6 85,0 73,3 126,0 96,3 54,9 67,5 65,2
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.
Nota: Per actualitzar les rendes es fa servir la taxa de variació interanual dels dos anys que es volen comparar i que es pot consultar a l’Índex de preus de consum (IPC).
(1) Càlcul a partir de la mitjana de preus de l’any.
(2) Càlcul entre el valor de l’índex del desembre i el del desembre de l’any anterior.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. Índex (mitjana anual)
Índex general Aliments i begudes no alcohòliques Begudes alcohòliques i tabac Vestit i calçat Habitatge Parament de casa Medicina Transports Comunicacions Esbarjo i cultura Ensenyament Hotels, cafès i restaurants Altres béns i serveis
2018 103,7 102,9 103,6 101,3 106,4 99,7 101,0 107,9 103,6 100,9 101,7 103,8 101,8
2017 102,0 101,2 101,7 100,5 103,9 99,6 100,7 104,2 101,3 101,1 100,9 101,9 100,9
2016 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015 100,2 98,6 99,5 99,4 104,4 99,8 100,2 102,1 97,5 101,0 99,4 98,9 98,4
2014 100,7 97,5 98,2 99,0 106,7 100,1 100,1 106,9 99,3 101,3 98,3 98,1 96,9
2013 100,9 97,8 96,8 98,9 105,3 100,6 100,0 107,9 105,8 102,7 96,6 97,6 95,9
2012 99,5 95,2 91,2 98,9 104,3 99,7 93,5 107,5 110,4 102,0 89,4 97,1 94,0
2011 97,1 93,0 86,1 98,6 99,3 98,8 90,3 102,6 114,3 101,3 85,3 96,3 91,9
2010 94,1 91,1 78,2 98,4 92,6 97,7 91,6 94,9 115,2 101,4 83,3 94,8 89,3
2009 92,4 91,9 70,5 98,7 89,4 97,2 92,4 88,8 116,1 102,7 81,3 93,6 87,3
2008 92,7 92,9 64,7 100,3 88,3 95,8 93,1 94,3 116,9 103,1 78,5 91,9 85,1
2007 89,1 87,7 62,3 99,7 82,8 93,4 92,9 89,1 116,9 103,2 75,5 87,7 82,4
2006 86,6 84,6 58,2 98,6 79,9 91,0 94,3 87,3 116,7 103,9 72,3 83,7 79,8
2005 83,7 81,3 57,1 97,4 75,0 88,7 93,1 83,6 118,3 103,8 69,5 80,1 77,0
2004 81,0 78,8 54,4 96,1 71,2 86,9 92,3 78,6 120,2 103,9 66,7 76,9 74,7
2003 78,6 75,8 52,1 94,4 68,8 85,6 92,0 75,3 121,4 103,9 64,1 73,9 72,5
2002 76,3 72,8 50,4 90,9 66,8 83,9 90,1 73,8 124,7 103,2 61,2 70,8 70,2
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.
Nota: Per actualitzar les rendes es fa servir la taxa de variació interanual dels dos anys que es volen comparar i que es pot consultar a l’Índex de preus de consum (IPC).
(1) Càlcul a partir de la mitjana de preus de l’any.
(2) Càlcul entre el valor de l’índex del desembre i el del desembre de l’any anterior.

Darrera actualització: 15 de gener de 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del febrer del 2017 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2016, que pretén aconseguir una major representativitat en la seva cobertura així com una millor precisió a l'hora de mesurar l'evolució d'aquest indicador, canvis en la composició del cistell de consum i ponderacions més actualitzades.

El nombre de municipis i establiments de la base 2016 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d'atzar o el cafè monodosi en els productes d'alimentació.

El nombre d'articles que composen la cistella de la compra és de 479.

L'estructura de ponderacions de la base 2016 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.